Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Komunikacja bez spalania(...)

Gdyby każdy z nas był taki sam, przynajmniej na poziomie charakteru oraz osobowości, z dużym prawdopodobieństwem nie pojawiałyby się żadne nieporozumienia komunikacyjne. Rozmowa byłaby prosta, schematy zachowań znane i tak naprawdę nic nie pozostałoby w sferze domysłów. Z jednej strony jest to wizja wyjątkowo kusząca, z drugiej natomiast zwyczajnie nudna. Jednak rzeczywistość jest, oczywiście, inna. Skoro już (na szczęście lub nieszczęście) musimy na co dzień radzić sobie ze zgoła r(...)
»

Paragrafy pod lupą(...)

Artykuł dotyczy tematu zróżnicowania odbiorców usług w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Komentarz do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 listopada 2012 r., II OSK 1946/121. Orzeczenie Narusza wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP zasadę równości zastosowania innych stawek taryfowych dla grupy odbiorców usług świadczonych przez (...)
»