Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Spalać czy nie spalać? - (...)

W kwietniu br. spółka Port Service uruchomiła spalarnię odpadów niebezpiecznych w Gdańsku. W maju otwarto kolejną spalarnię w Dąbrowie Górniczej – obiekt firmy Lobbe. Właściciele – użytkownicy tych obiektów - zachwalają ich niezawodność i bezpieczeństwo dla środowiska. W ich opinii, zastosowanie najnowszych technologii, bogatych w systemy zabezpieczeń oraz wyposażonych w instalacje czyszcząco–filtrujące, które dbają, aby nic ze szkodliwych substancji nie przedostało się na z(...)
»

Zanim pojawią się pierwsz(...)

- recykling opakowań po trzech kwartałach Michał Korkozowicz Nowe ustawy transponują na grunt prawa polskiego postanowienia Dyrektywy 94/62/EC o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz kilku innych dyrektyw nakładających obowiązek zapewnienia odzysku wybranych rodzajów odpadów poużytkowych. Jak przedstawiają się pierwsze doświadczenia z przebiegu wdrażania tych ustaw i co rokują na przyszłość, zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom – wytwórcom odpadów? (...)
»