Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recyklingowy rejs (...)

Większość zanieczyszczeń w środowisku wodnym pochodzi z lądu i jest skutkiem nieefektywnej gospodarki odpadowej bądź niewłaściwych zachowań. Akcje „Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne”, prowadzone od kilku lat wspólnie przez Fundację PlasticsEurope Polska oraz Dominika Dobrowolskiego – wrocławskiego ekologia i podróżnika, to przykład proekologicznych inicjatyw edukacyjnych, poświęconych promowaniu nieśmiecenia oraz właściwych sposobów zagospodarowania odpadó(...)
»

Ile za zezwolenie na usun(...)

Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska nakłada obowiązek utrzymania drzew i krzewów rosnących na nieruchomości na jej użytkowników (właścicieli, najemców, dzierżawców). Użytkownik nieruchomości zamierzający usunąć z niej drzewo lub krzew zobowiązany jest zwrócić się do gminy o udzielenie zezwolenia (art. 48 ust. 2). Wymogiem uzyskania takiego zezwolenia nie są objęte drzewa i krzewy owocowe oraz sadzone na plantacjach, a także drzewa i krzewy, których wiek nie przekracza 5 lat oraz których(...)
»