Instrument polityki odpadowej gmin

wydany w Przegląd Komunalny – 2010-6
  DRUKUJ

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie jest katalogiem zabronionych i nakazanych praktyk mieszkańców, wymuszającym działania sprzyjające utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy i eliminujące niekorzystne dla środowiska i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego zachowania mieszkańców. Obejmuje on swoim zakresem gospodarkę odpadami i ściekami, zasady utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich, a także zasady obowiązku deratyzacji.

Choć nie jest on powszechnie znany mieszkańcom, może być skutecznym narzędziem realizacji gminnej polityki porządkowej. Zadanie to regulamin może spełnić wtedy, kiedy jego zapisy będą jasne i czytelne, w ich treści będą zawarte ekonomiczne instrumenty oddziaływania na zachowania mieszkańców, korzystne z punktu widzenia gminy, a wiedza na [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus