Analiza frakcyjna i morfologiczna odpadów

wydany w Przegląd Komunalny – 2010-6
  DRUKUJ

W planowaniu gospodarki odpadami w skali regionalnej czy też lokalnej dość często wykorzystuje się uogólnione wskaźniki dotyczące nagromadzenia, składu morfologicznego oraz frakcyjnego odpadów. Z góry również przyjmuje się założenia dotyczące właściwości fizykochemicznych odpadów.

Czytając plany gospodarki odpadami w skali gminnej, powiatowej czy wojewódzkiej, można zauważyć, iż autorzy przyjęli te same parametry opisujące właściwości ilościowe i jakościowe odpadów. Założenia te są, oczywiście, wygodne, jednak niedokładne i prowadzą do błędów, bowiem jedną z podstawowych cech odpadów komunalnych jest ich duża niejednorodność. Oczywiście, występują pewne tendencje, na podstawie których można rozróżnić odpady z dużych aglomeracji miejskich, z za [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus