Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Po drugie – chronić(...)

  Zima to trudny czas zarówno dla ludzi i zwierząt, jak i dla roślinności, zwłaszcza tej przyulicznej. Powodem do obaw jest nie tylko niebezpieczeństwo wystąpienia niskich temperatur i silnych wiatrów lecz również, a zdaniem niektórych przede wszystkim, groźba nadmiernego używania substancji chemicznych do zimowego utrzymania ulic. Niestety, z roku na rok oczekiwania mieszkańców dużych(...)
»

Ocieplenie jest gwarantow(...)

Jest Pan ekspertem Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC), który w ub.r. otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Za co została ona przyznana? Głównym wynikiem działań Panelu są okresowe raporty na temat zmian klimatu. Przed rokiem opublikowany został czwarty taki raport, którego ustalenia poszły znacznie dalej niż poprzednich. Wyniki prowadzonych badań doprowadziły bowiem do znacznego uprawdopodobnienia tezy(...)
»