Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przeglądy ekologiczne skł(...)

Piotr Manczarski Właściwe przygotowanie przeglądu ekologicznego składowiska odpadów jest zadaniem trudnym, wymagającym wiedzy w zakresie oddziaływania instalacji na środowisko, znajomości zagadnień technicznych, technologicznych, ale i prawnych dot. gospodarki odpadami i składowania odpadów w szczególności. Environmental Audit - Przegląd Środowiskowy (Ekologiczny) w procesach prywatyzacyjnych W krajowej praktyce zwykliśmy wiązać oceny oddział(...)
»

Cele i systemy wsparcia e(...)

Podstawowe znaczenie dla rozwoju energetyki odnawialnej w państwach członkowskich UE ma Dyrektywa 2001/77/EC z 27 września 2001 r. pt. „O promocji energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii na wewnętrznym rynku energii elektrycznej”1. Akt ten określa wymagania związane między innymi z celami krajowymi oraz funkcjonowaniem krajowych systemów wsparcia. Powiązanie celów krajowych z celami Wspólnoty (...)
»