Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestycje(...)

Inwestycje   Plac rekreacji W ciągu najbliższych dwóch miesięcy w Narusie pojawi się plac służący mieszkańcom gm. Frombork do rekreacji i wypoczynku. Teren przeznaczony pod inwestycję to dziś nieużytkowane wyrobisko kruszywa. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca – firma Jacek Fidura „BOB” – zobowiązała się uporządkować obszar i wyrównać skarpy. Zgodnie z zamówieniem Urzędu Miasta i Gminy Frombork, w Narusie pow(...)
»

O zawodzie przewoźnika(...)

Podczas kwietniowego Zjazdu KFDZOM przedstawione zostaną zagadnienia związane z ustawą o transporcie drogowym i z ustawą o ruchu drogowym. Po pierwsze omówione będą zasady dostępu do zawodu przewoźnika, czyli cel i zasady certyfikacji przewoźników, a także zasady egzaminowania w zakresie uzyskania certyfikatów przewoźników drogowych. Drugim elementem będą zasady dostępu do rynku transportowego. Referenci postarają się odpowiedzieć na pytanie, co podlega pod ustawę o transporcie drogowym. W zekre(...)
»