Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

ENVICON Environment święt(...)

Co roku w październiku do Poznania od lat zjeżdżają się specjaliści ochrony środowiska z całej Polski, Europy, a nawet świata. Przyciąga ich Kongres ENVICON Environment, święto branży ochrony środowiska, które w tym roku odbyło się po raz dwudziesty pierwszy. Kongres uroczyście rozpoczęła prezes firmy Abrys Magdalena Dutka, podkreślając, że w tym roku kongres został wzbogacony o nowy człon nazwy i nowe hasło: Bogactwo idei dla środowiska. - Wszystkie te działania po(...)
»

Przyczyny i ocena awaryjn(...)

Każde przerwanie ciągłości oraz uszkodzenie sieci wodociągowej, powodujące częściową lub całkowitą niezdolność do pracy tej sieci, która zapewniałaby prawidłową dostawę wody do odbiorców pod niezbędnym ciśnieniem i w odpowiedniej ilości, nazywamy awarią sieci1. W dwóch poprzednich wydaniach „Wodociągów-Kanalizacji” omówione zostały awarie rurociągów z różnych materiałów oraz dwie z najczęstszych przyczyn awarii – mróz i korozja. W niniejszej, ostatniej części artykułu przeds(...)
»