Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ustawa o OZE a sprawa cie(...)

W nocy 16 stycznia br. Sejm uchwalił ustawę o OZE z uwzględnieniem poprawki poselskiej, dotyczącej wsparcia dla mikroźródeł OZE o mocy do 10 kW. Jest to swoiste światełko w tunelu, aczkolwiek samej ustawie bardzo daleko do doskonałości. W końcowej fazie prac Nadzwyczajna Komisja Sejmowa ds. Ustawy o OZE wykreśliła praktycznie wszystkie zapisy mające związek z samym ciepłem. Ciepło jako takie pozostało efektem ubocznym produkcji energii w procesie kogeneracji. Ta sytuacja spowodowała, że nawet(...)
»

Energetyczny recykling od(...)

    Eksploatacja dotychczas pracujących na świecie instalacji do termicznego unieszkodliwiania nie jest związana z koniecznością ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania oraz nie narusza interesów osób trzecich. Budowane instalacje nie wpływają na pogorszenie jakości środowiska naturalnego oraz standardów urbanistycznych środowiska człowieka.   Dotychczasowe wyniki badań laboratoryjnych i eksploatacja insta(...)
»