Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Aktualności(...)

Zielone gniazdo Arcadia Tree Tower jest projektem futurystycznego budynku autorstwa czeskiego architekta – Petra Pospisila. Przyczynek do powstania koncepcji stanowiła próba rozwiązania problemu rosnącej gęstości zaludnienia w największych miastach świata, gdzie powierzchnia staje się niemal bezcennym dobrem. Projekt łączy dwie pozorne sprzeczności – z jednej strony spektakularny efekt wizualny, a z drugiej zajmuje stosunkowo niewiele miejsca. Trzy dług(...)
»

Głos SEO(...)

Na Politechnice Warszawskiej 20 września br. odbyło się spotkanie konsultacyjne. Dotyczyło ono projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele towarzystw i izb gospodarczych zainteresowanych produkcją i zak(...)
»