Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zielone karty(...)

„Ratujesz świat – oto twój zysk” to hasło projektu, który od kilku lat wdrażają władze Rotterdamu. Mieszkańcy, którzy biorą udział w pilotażowym programie, ukierunkowanym na promocję zrównoważonej konsumpcji, otrzymują od miasta zielone karty (NU). Projekt nazywa się PlusPunten, a jego celem jest redukcja negatywnego wpływu zachowań konsumpcyjnych mieszkańców Rotterdamu na środowisko naturalne. Karty NU wydawane są po to, aby wzrósł popyt na ekologiczne dobra i usługi. Kons(...)
»

Na barkach samorządów(...)

W stolicy Wielkopolski odbyło się dwudniowe (16-17 maja br.) XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP. Do Poznania zjechało ponad 250 samorządowców i gości. Pierwszego dnia Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi ZGW RP i jednogłośnie przyjęło budżet Związku na ten rok. Obrady rozpoczął Mariusz Poznański, przewodniczący ZGW RP. Debatę merytoryczną zdominowała tematyka związana z Kartą Nauczyciela i ustawą o systemie oświaty. Aktualnie 90% gmin dopłaca do finansowani(...)
»