Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nowe obowiązki przedsiębi(...)

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne od 12 lipca 2014 r. muszą w swej działalności postępować wg nowych reguł. Tego dnia weszły w życie znowelizowane przepisy ustaw Prawo geodezyjne i kartograficzne1 oraz Prawo wodne2. Wskutek wprowadzonych zmian na przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych ciążą nowe obowiązki, co – przynajmniej wg założeń – ma doprowadzić do sprawniejszego i efektywniejszego funkcjonowania tego sektora. (...)
»

WPGO po zmianie ustawy o (...)

WPGO po zmianie ustawy o odpadach Nowela Ustawy z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w głównej mierze dotyczy RIPOK-ów oraz wprowadza nowy instrument prawny – plan inwestycyjny. Ustawa z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w sposób istotny znowelizowała Ustawę z 14 grudnia 2012 r. o odpadach1. Zmiany wprowadzane są też do Ustawy z 13 września 1996(...)
»