Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Efektywne pakowanie, efek(...)

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO), Krajowa Izba Opakowań, Stowarzyszenie Opakowaniowe SYBA z Czech oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie były organizatorem 3 Konferencji Opakowaniowej Krajów Europy Środkowej i Wschodniej na tegorocznych targach Taropak w Poznaniu. W konferencji wzięło udział niemal 100 uczestników z Czech, Niemiec, Polski, Litwy i Ukrainy. Nowe materiały i innowacyjne technologie są wyzwaniem dla przemysłu zarówno produkującego, jak i użytkując(...)
»

Rozwój kanalizacji ciśnie(...)

Mimo iż kanalizacja ciśnieniowa, zwana też niskociśnieniową*, znajduje w naszym kraju coraz szersze zastosowanie, to nadal jest to technologia marginalna. Jest to o tyle dziwne, że obecnie kanalizację projektuje się i buduje głównie na terenach wiejskich, a więc tam, gdzie zalety kanalizacji ciśnieniowej w stosunku do tradycyjnych rozwiązań są najlepiej widoczne. Liczba wdrożeń kanalizacji ciśnieniowej w Polsce jest znacznie skromniejsza niż wskazywałyby na to warunki terenu. Moż(...)
»