Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nieuregulowane opady(...)

Zagadnienie zagospodarowania wód opadowych wydaje się jednym z kluczowych problemów gospodarki wodno-ściekowej w miastach. Jest tak przede wszystkim dlatego, iż od wielu lat nie znalazło ono odzwierciedlenia w polskich przepisach. Chaos informacyjny, potrzebę dyskusji i precyzyjnych wyjaśnień tych kwestii odzwierciedliła liczba uczestników VII Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”, zorg(...)
»

Odpowiedzialne inwestycje(...)

  Rozwój gospodarki, rosnący poziom wykształcenia, częste podróże oraz środki finansowe napływające z UE sprawiają, że zmieniają się oczekiwania społeczne wobec stanu infrastruktury w Polsce. Konieczne są inwestycje. Jak je realizować w zgodzie ze środowiskiem oraz lokalną społecznością?   Przekonanie, że drogi powinny być lepsze, liczba autostrad większa, a koleje szybsze nie powoduje jednak, że społecznoś(...)
»