Rekompensata za usuwane drzewa

wydany w Przegląd Komunalny – 2010-5
  DRUKUJ

Usuwanie drzew i krzewów, poza pewnymi wyjątkami, powinno się odbywać na mocy decyzji administracyjnej, której podstawy opisano w Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880, z późn. zm.). Z samej nazwy ustawy, a także rozdziału poświęconego temu zagadnieniu wynika jasność intencji ustawodawcy, który istotnie ograniczył prawo posiadacza nieruchomości do decydowania o losach zieleni. Ograniczenie to ma na celu ochronę zasobów przyrody.

Kompetencje w zakresie zasadności usunięcia drzew i sposobu rekompensaty powstałego ubytku w drzewostanie ustawodawca przekazał władzy samorządowej. To na wójcie, burmistrzu czy prezydencie miasta ciąży obowiązek weryfikacji treści wniosku złożonego przez posiadacza nieruchomości, a dotyczącego wydania zezwolenia na usuw [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus