Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Wszystko o wierzbie(...)

Seminarium "Bioenergia w rolnictwie" - POLAGRA FARM 2003 Wierzba należy do rodzaju Salix L., rodziny Salicaceae. Oznaczono ok. 350 gatunków wierzb oraz liczne naturalne i sztuczne mieszańce. Wierzby są roślinami dwupiennymi, owadopylnymi. Mogą występować w formie drzew (Salix alba L, Salix fragilis L) lub jako formy krzewiaste (Salix viminalis, Salix amygdalina, Salix purpurea, Salix americana, Salix dasyclados i(...)
»

Koncepcja zarządzania cie(...)

Zarządzanie w gospodarce wodnej zasadniczo obejmuje dwa obszary: dysponowanie zasobami wód powierzchniowych i podziemnych (czyli zarządzanie wodą w aspekcie jej ilości i jakości) oraz majątkiem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną, czyli gruntami pod powierzchniowymi wodami płynącymi, drogami wodnymi, obiektami hydrotechnicznymi, budowlami wodnymi (zaporami, śluzami, wałami przeciwpowodziowymi, pompowniami melioracyjnymi itp.) i pozostałymi składnikami majątkowymi. Oba te obszary wzaje(...)
»