Wszystkie artykuły w kategorii: "XXXVI Zjazd KFDZOM"

Polecane artykuły:

Stosowanie taryf przez pr(...)

W sentencji wyroku z 29 czerwca 2010 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) uznał, iż pobieranie od wszystkich odbiorców opłaty za dostawę wody w tej samej wysokości, bez różnicowania na poszczególne grupy taryfowe, stanowi nadużycie pozycji dominującej na lokalnym rynku dostawy wody na obszarze gminy. Praktyka ta, zdaniem Sądu, polega na stosowaniu nieuczciwych cen, i tym samym ogranicza konkurencję. Sąd, wydając przedmiotowe orzeczenie,(...)
»

Samorządy kontra smog(...)

Dzięki nagłośnieniu problemu dotyczącego smogu coraz więcej mieszkańców zwraca ostatnio uwagę na jakość powietrza w swoim mieście. Ogromną rolę odgrywają też samorządy, które wykorzystują rozmaite narzędzia, by walczyć z tzw. niską emisją. Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach jest tzw. niska emisja, pochodząca z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie odbywa się w sposób nieefektywny lub ze spali(...)
»