Sposoby obliczania i oceny straty wody w systemach wodociągowych

wydany w Przegląd Komunalny – 2010-5
  DRUKUJ

W poprawnie działającym systemie dystrybucji wody nie do uniknięcia jest sytuacja, w której pewna ilość wody wydobytej i wtłoczonej w system wodociągowy jest tracona, przez co przedsiębiorstwa wodociągowe, mimo poniesionych nakładów, nie uzyskują z niej przychodów. Ograniczenie strat wody i jej racjonalne zużycie jest jednym z ważniejszych czynników ekonomicznej działalności eksploatacyjnej przedsiębiorstw wodociągowych.

Obecnie, wobec stale rosnącego udziału w budżetach gospodarstw domowych opłat za wodę i ścieki, ograniczenie strat jest najprostszym sposobem obniżenia kosztów produkcji i poprawienia efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw, a w konsekwencji redukcji wzrostu opłat za wodę. Także coraz większa świadomość (w tym dotycząca ochrony środowiska i zasobów wód [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus