Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"


 1. Analiza czystości wybranych zlewni cząstkowych Czytaj

   Bogumił Kasterka

   Przemysław Ganczarek


 2. Strategia – weryfikator dla sprawowanej władzy? Czytaj

   Barbara Piontek


 3. Zrównoważony rozwój – naturalnie! Cz. IV Czytaj

   Małgorzata Burchard Dziubińska


 4. Odpadowa wiosna Czytaj

   Katarzyna Terek

   Piotr Strzyżyński


 5. Bezołowiowe i ołowiowe wyważanie kół Czytaj

   Przemysław T. Sanecki

   Anna Lorens

   Piotr M. Skitał

   Sławomir Kozarski


 6. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Czytaj

   Anna Traut-Seliga


Polecane artykuły:

Chlorek poliglinu w likwi(...)

Wybudowana w Lubaniu oczyszczalnia typu KA/FR niemieckiej firmy Krüger Abwasser-Anlagen umożliwia biologiczne, zintegrowane usuwanie związków organicznych, azotu i fosforu w niskoobciążonym procesie osadu czynnego. Układ technologiczny stanowią: punkt zlewny i zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, krata rzadka, osadnik Imhoffa, reaktor biologiczny z osadem czynnym zespolony z „kieszeniowym” osadnikiem wtórnym, stacja odwadniania osadu („workown(...)
»

Odbieranie odpadów zielon(...)

Wejście w życie zmian do Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r. poz. 391, z późn. zm. – u.c.p.g.) wywołało zawzięte dyskusje na temat wysokości opłat wnoszonych do gminy z tytułu zorganizowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz sposobu wyłonienia podmiotów świadczących usługi w tym zakresie. Na dalszy plan przesunięto natomiast problemy o charakterze technicznym, związane z samym sposobem odbierania odpadów. (...)
»