Ewidencja odpadów i zbiorcze zestawienia danych

wydany w Przegląd Komunalny – 2010-5
  DRUKUJ

Ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 28, poz. 145), zwana dalej ustawą „zmieniającą”, wprowadziła również zmiany w zakresie ewidencji odpadów i zbiorczych zestawień danych.

Artykuł 36 ust. 1 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.) stanowi, że posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych (zwolnienia z tego obowiązku są określone w ustawie). Ustawa „zmieniająca” rozszerzyła przepisy o wymagania związane ze składowaniem odpadów. W przypadku posiadacza odpadów przekazującego je na składowisko oraz zarządzającego takim obiekt [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus