Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Regionalne Biuro Informac(...)

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. (patrz wywiad z jej prezesem CzE nr 3/2002) ma bogate doświadczenie w upowszechnianiu informacji w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Prowadzi od wielu lat studia na temat potencjału zasobów energii odnawialnych w regionie. BAPE wykonała założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla kilkudziesięciu gmin. Agencja przygotowała również wiele inwest(...)
»

O bateriach i akumulatora(...)

Główny inspektor ochrony środowiska w terminie do 15 maja każdego roku musi przedłożyć ministrowi środowiska dokument dotyczący funkcjonowania gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami za dany rok. Zgodnie z ustawąo bateriach i akumulatorach (DzU nr 79, poz. 666, z późn. zm.), opracowanie obejmuje informacje od wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, ze sprawozdań przekazywanych główn(...)
»