Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Jak zapobiegać bezdomnośc(...)

Jak zapobiegać bezdomności zwierząt? Gminy inwestują coraz więcej środków w zwalczanie bezdomności zwierząt, a mimo to skala tego zjawiska rośnie. Istnieją jednak samorządy, które zmniejszyły populację bezpańskich psów oraz kotów i jednocześnie poprawiły warunki ich bytowania, a przy tym uzyskały oszczędności w budżecie. Według opublikowanych w czerwcu 2016 r. danych Najwyższej Izby Kontroli, które obejmowały wyniki kontroli 11 gmin, w os(...)
»

Kontrole i sankcje wg u.c(...)

W drugiej części artykułu zostały przedstawione sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazano dwa organy uprawnione do nakładania sankcji za nieprzestrzeganie jej przepisów. Są nimi: wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma uprawni(...)
»