Wszystkie artykuły w kategorii: "Kalendarium"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Wezbrania wód i powodzie są zjawiskami ściśle uwarunkowanymi pogodą i klimatem danego obszaru, rzeźbą terenu i wieloma innymi, lokalnie występującymi czynnikami. Pojawiające się gwałtowne wezbrania wód są na ogół wynikiem szczególnie niesprzyjających warunków meteorologicznych, trafiających na podobnie niekorzystny układ stosunków retencyjnych dorzecza. Niestety, człowiek ma bardzo ograniczone możliwości przeciwdziałania tym zjawiskom, bowiem nie potr(...)
»

Specjalista ds. zarządzan(...)

Polskie miasta i gminy coraz bardziej angażują się w porządkowanie swojej gospodarki energetycznej, dostrzegając w tym nie tylko możliwość poprawy jakości życia mieszkańców, ale i finansowych oszczędności. Coraz więcej miejscowości opracowuje plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN), plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) lub inne programy energetyczne, definiując długoterminową strategię zrównoważonego rozwoju oraz działania, które pozwolą ją zrealizować. Należy jednać mieć na uwad(...)
»