Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Złoty róg i czapka z piór(...)

Jak się postrzega i ponosi odpowiedzialność za przyszłość? Przyszłość firm i przyszłość miast, w których dane nam jest świadczyć usługi? Jaka jest odpowiedzialność wobec tych, którzy przyjdą po nas? Tych za dziesięć i za dwadzieścia lat? Temat jest poważny. Dotyczy wykorzystywania szans rozwoju naszej branży. Właściwie wcale nie naszej branży, a miast, miasteczek i gmin. Zostało nam osiem lat do osiąg(...)
»

Podatność ścieków na rozk(...)

charakterystyka, która ma duże znaczenie w projektowaniu obiektów służących do biologicznego usuwania związków biogennych ze ścieków. To, czy będzie możliwe usuwanie fosforu i czy do prawidłowego przebiegu procesu denitryfikacji niezbędne okaże się zewnętrzne źródło węgla organicznego, zależy od zawartości łatwo przyswajalnego węgla w ściekach1. Związki organiczne charakteryzowane jako łatwo przyswajalna frakcja Ch(...)
»