Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Spółdzielnia mieszkaniowa w jednym z wielkopolskich miast zwróciła się do miejscowego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o to, aby w związku ze zmianą zasad ustalania taryf ustanowiono dla mieszkańców spółdzielni nową grupę taryfową – z odrębnymi stawkami i cenami za wodę oraz ścieki. W stosownym piśmie zarząd spółdzielni wyliczył, że spółdzielcy ponoszą dodatkowe koszty związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. Są to koszty zakupu i legalizacji wodomierzy mieszka(...)
»

Sprawa warta poznania(...)

Dzisiaj trochę prywaty. Służbowej, ale jednak prywaty. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Tą prywatą jest napisanie o naszej branży, ale w kontekście historycznym, a wynika to z jubileuszu stupięćdziesięciolecia przedsiębiorstwa wodociągowego w Poznaniu, który właśnie w tym roku obchodzimy. Nasze przedsiębiorstwa wodociągowe, a szczególnie te w dużych miastach, były zakładane na przełomie XIX i XX wieku. Ich powstawanie to skutek rozwoju nauki i postępu cywilizacyjnego. Dzisiaj już (...)
»