Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Akceptacja biogazu pilnie(...)

Idea Programu BIOGAZ 2020, zainicjowanego w 2007 r. przez Polską Izbę Biomasy (PIB), zaczyna powoli być realizowana. Rozwój biogazowni w Polsce wydaje się przesądzony. W większości polskich samorządów o energii ze źródeł odnawialnych mówi się powszechnie, w planach energetycznych zakłada się lokalizacje instalacji produkujących zieloną energię. Biogazownie spośród innych źródeł odnawialnych wyróżniają się wysoką sprawnością bi(...)
»

Kalendarium(...)

31.08.2017, Warszawa Seminarium "Projektowanie instalacji do nawodnień ogrodów przy użyciu programu Vectorworks" Organizator: Vectorworks Polska, www.vectorworks.pl 31.08. – 2.09.2017, Warszawa 25. Międzynarodowa Wystawa ,,Zieleń to życie” Organizator: Związek Szkółkarzy Polskich, Agencja Promocji Zieleni 22 435 47 20 (21, 22), kontakt@zielentozycie(...)
»