Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

OZE na składowisku(...)

Do 2020 r. kraje członkowskie Unii Europejskiej powinny osiągnąć 20-procentowy udział energii odnawialnej w ostatecznym zużyciu energii. Zarówno konieczność dostosowania się do tych wytycznych, jak i sukcesy zrealizowanych projektów, pojawianie się atrakcyjnych źródeł dofinansowania czy pozytywne doświadczenia krajów bardziej rozwiniętych pod względem wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) sprawiają, że coraz więcej podmiotów stara się pogłębić swoją wiedzę w zakresie fotowoltaiki. W(...)
»

Inwestują i dbają o miesz(...)

Rozmowa z Henrykiem Kultysem, prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie Rozpoczynając rozmowę o Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Krakowie, nie sposób nie zapytać o jego początki. Historia MPO Kraków sięga 1906 r., kiedy to 19 listopada ówczesna Rada Miasta podjęła uchwałę o utworzeniu zakładu. W pierwszych miesiącach działalność nowo utworzonej firmy była skoncentrowana na stworzeniu systemu odbierania odpadów i – szerzej mówiąc &#8211(...)
»