Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpowiedź w przepisach sz(...)

Czy osoby adoptujące zwierzęta muszą w umowie adopcyjnej wyrażać zgodę na udostępnienie ich danych osobowych służbom powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt? Nie, gdyż zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest zbędna, jeśli istnieje przepis wymagający przetwarzania danych dla realizacji określonego uprawnienia. Udostępnianie danych osobowych jest jedną z form ich przetwarzania – w rozumieniu Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochr(...)
»

Komunalne rady nadzorcze(...)

Z dniem 8 grudnia 2003 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej (DzU nr 199, poz. 1937) wprowadzające szereg zmian w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz w spółkach zależnych. Ustawa wprowadza obowiązek powołania rad nadzorczych we wszystkich spółkach z udziałem samorządu terytorialnego oraz spółkach zależnych od tych spółek. Jeżeli w spółkach tych nie(...)
»