Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wnioski i propozycje(...)

Po wielu miesiącach prac legislacyjnych 13 maja 2011 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1222). Ponieważ jednak przyjęte w niej kierunki nowelizacji przepisów o odpadach komunalnych różnią się od tych, które od kilku lat wskazywała Polska Izba Gospodarki Odpadami, Zarząd Izby wystosował list do Bogdana Borusewicza, marszałka Senatu RP, z prośbą o rozważenie kilku wn(...)
»

Przyrodnicze użytkowanie (...)

Jan Siuta Glebotwórcze (rekultywacyjne) właściwości osadów z biologicznego oczyszczania ścieków są dobrze rozpoznane, a przyrodnicze (rekultywacyjne i nawozowe) użytkowanie osadów ściekowych jest zasadne z gospodarczego i ekologicznego punktu widzenia. Osady ściekowe zawierają często nadmierne ilości metali ciężkich i szkodliwych związków organicznych pochodzenia przemysłowego. Tego rodzaju osady nie mogą być stosowane do nawożenia gleb uprawnych i rekultywacj(...)
»