Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Nowoczesne technologie z (...)

Izrael od 10 lat diametralnie zmienia podejście do kwestii ochrony środowiska i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Potencjał technologiczny wypracowany w branży alternatywnych źródeł energii coraz częściej staje się wizytówką nowoczesnego Izraela. Najważniejszą tegoroczną imprezą wystawienniczą prezentującą te osiągnięcia była zorganizowana na początku czerwca br. III Międzynarodowa Wystawa Technologii Ochrony Środowiska „Environment 2004”.(...)
»

Klimatyczne wyzwania(...)

Unijny system EU ETS zbliża się do trzeciego okresu rozliczeniowego, czyli lat 2013-2020 r. Stopniowo zaostrzając limity, UE dąży do osiągnięcia strategicznego celu na rzecz ochrony klimatu – do redukcji emisji o 20%. Zmiany, jakie nastąpią od 2013 r. są powodem coraz większej troski branży przemysłowej, która musi się do nich dopasować, dokonując kosztownych inwestycji. Jakie konsekwencje dla europejskiej gospodarki niosą za sobą kolejne wyzwania klimatyczne? &n(...)
»