Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Globalna debata(...)

Usuwanie związków biogennych ze ścieków i wód poosadowych to częsty temat organizowanych przez Lemtech Konsulting konferencji. W dniach 19-21 września br. kolejna międzynarodowa odbyła się w Krakowie. Miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” objął nad nią patronat. Impreza skupiła środowisko specjalistów, związanych z prestiżowym stowarzyszeniem International Water Association (IWA). (...)
»

Nowa przesłanka wykluczen(...)

Od 11 maja 2011 r. obowiązuje Ustawa z 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotycząca rozszerzenia przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z artykułu 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.). Na mocy nowelizacji do art. 24 ust. 1 P.z.p. dodano nowy punkt 1a, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawców, z którymi dany zamawi(...)
»