Wszystkie artykuły w kategorii: "Rozmowa z..."


  1. Bez barbarzyńskich metod Czytaj

     Andrzej Kraszewski

     Piotr Strzyżyński

     Barbara Kostrzewska


Polecane artykuły:

Best Available Techniques(...)

Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (IED), w ramach tzw. procesu Sewilla, zostały opracowane Best Available Techniques (BAT) dla różnych sektorów przemysłu, m.in. dla spalania odpadów, łącznie z suszeniem i spalaniem osadów ściekowych. Jako najlepsze Best Available Techniques dla suszenia osadów ściekowych zostały zdefiniowane metody, które do tej pory wdroż(...)
»

Planowanie dla poprawy ży(...)

Silny rozwój urbanistyczny współczesnych miast, rozbudowa dróg oraz powiększanie się strefy podmiejskiej powodują ciągłe zmiany w istniejących ekosystemach przyrodniczych. Zwłaszcza w miastach powierzchnie biologicznie czynne uległy znacznej redukcji, a roślinność często ograniczona jest wyłącznie do zieleni niskiej. W obliczu takich problemów konieczne staje się opracowanie (obok miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) standardów planowania zieleni, któ(...)
»