Wszystkie artykuły w kategorii: "Rozmowa z..."


  1. Bez barbarzyńskich metod Czytaj

     Andrzej Kraszewski

     Piotr Strzyżyński

     Barbara Kostrzewska


Polecane artykuły:

Analiza polskiego rynku g(...)

Na początku grudnia ub.r. Instytut Sobieskiego opublikował raport pt. „Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030”. Jego celem jest identyfikacja kluczowych aspektów związanych z funkcjonowaniem i wyzwaniami rynku gospodarowania odpadami komunalnymi. W wyniku zmian legislacyjnych z 2013 r. sposób organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ma dużo słabszy niż poprzednio związek z mechanizmami rynkowymi. Istotne jest po(...)
»

Ryzyko wygrywa z bezpiecz(...)

Truizmem jest, że pracodawca zobowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników, a ci muszą mieć dostęp do zrozumiałych dla nich instrukcji objaś- niających zarówno wszystkie czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy, jak i zasady postępowania. Instrukcja taka powinna zawierać opis sposobów bezpiecznego wykonywania pracy oraz postępowania w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia1. Pracownicy nie są więc zwolnieni z odpowiedzialności za swoje bezp(...)
»