Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Rodem ze Szkocji(...)

Można mnożyć przykłady bardziej i mniej udanych działań w ramach jednoczesnej ochrony konserwatorskiej, ochrony przyrody i spójności krajobrazu. Dobrym przykładem kompromisu w tej kwestii jest zagospodarowanie terenu wokół ruin średniowiecznego zamku Caerlaverock w Szkocji. Widok na zamek z perspektywy wnętrza krajobrazowego (...)
»

Badania równoległe wody p(...)

 W celu prawidłowego sprawowania nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia w monitoringu jej jakości sanitarnej mogą brać udział tylko jednostki badawcze – laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody. Implementowanie zapisów Aneksu III Drinking Water Directive (Dz. Urz. WE L330 z 05.12.1998 r.) ukształtowało polskie prawodawstwo w tej kwestii w ten sposób, iż badania pobranych próbek wody przeznaczonej(...)
»