Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Problemy z Prawem wodnym(...)

Ustawa z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne to bezsprzecznie rozbudowany akt prawny, a niektóre jego przepisy powodują problemy interpretacyjne. Zaliczyć do nich należy art. 29, w świetle którego właściciel gruntu nie może zmieniać stanu wody na gruncie (a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich) ani odprowadzać wód i ścieków na grunty sąsiedn(...)
»

Problemy eksploatacji wpu(...)

Podstawowym problemem eksploatacyjnym dotyczącym odprowadzania wód opadowych w przypadku typowych rozwiązań technicznych wpustów wód deszczowych jest utrzymanie ich czystości oraz drożności. Niestety, bardzo często lokalizacja wpustów poza pasem jezdnym na drogach klasy GP i wyższej realizowana jest w sposób uniemożliwiający ich oczyszczanie i odśnieżanie za pomocą sprzętu mechanicznego (zamiatarki i pługi śnieżne), utrudniając prawidłowe funkcjonowanie. (...)
»