Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Dyrektor 2011 – walka trw(...)

Rok 2012 i kolejna już edycja konkursu o tytuł Dyrektora Roku. Inicjatywa ta jest wspólnie organizowana przez redakcję „Przeglądu Komunalnego” oraz Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Kapituła, po długich i trudnych rozważaniach, wytypowała pięciu nominowanych do tytułu Dyrektora Roku 2011. Prowadzone przez zarządzaną przez kandydata spółkę inwestycje, zastosowane w niej rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz dzia(...)
»

Szkolenie dotyczące techn(...)

W Warszawie, w dniach 23-24 lutego 2011 r. odbyło się szkolenie z zakresu technologii bezwykopowych. Tematem tegorocznej, trzeciej edycji spotkania były „Zalety, wady, ograniczenia i elementy ryzyka w bezwykopowych technologiach napraw, renowacji, rekonstrukcji i wymian przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”. Szkolenie obejmowało 15 godzin wykładów, w całości poprowadzonych przez prof. dr. hab. inż. Andrzeja Kuliczkowskiego, prezesa Zarządu Polskiej Fundac(...)
»