Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Skuteczna strategia dla g(...)

    Gospodarka wodno-ściekowa w ramach priorytetu I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) jest jednym z narzędzi współfinansowania realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który ma na celu wypełnienie zobowiązań, przyjętych przez Polskę w traktacie akcesyjnym. W ramach I osi POIiŚ wspierane są przedsięwzięcia, zmierzające do zapewnienia skutecznych i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania (...)
»

Krok po kroku(...)

Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departamentu Integracji Europejskiej w Ministerstwie Środowiska przygotował multimedialną prezentację zatytułowaną „Inwestycje w zakresie ochrony środowiska. Od pomysłu przez projekt do uzyskania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej”. Dzięki programowi można zdobyć ogólną wiedzę na temat funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Płyta ma walor informacyjno-edukacyjny. W sposób zwięzły i przejrzysty wskazano, w jaki sposób można u(...)
»