Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wytwarzanie biopaliwa rze(...)

Położenie geograficzne Polski, ukształtowanie terenu oraz zróżnicowane warunki wodne i klimatyczne mogą się przyczynić do wzrostu potencjału biomasy przeznaczonej na cele nieżywnościowe. Nadprodukcja żywności oraz ochrona środowiska to czynniki stymulujące badania nad wdrażaniem nowych technologii, w tym technologii wykorzystania nasion roślin oleistych na paliwa płynne. W Polsce głównym surowcem wykorzystywanym do produkcji oleju są nasiona rzepaku. T(...)
»

Galeria książek (...)

    Audit narzędziem utrzymania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania pod. red. A. Matuszak-Flejszman Poznań 2010 ISBN 978-83-89696-53-3 W monografii przedstawiono istotę audytu jako zintegrowanego systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem produktów, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań normy ISO 19011. Zamieszczono w niej wskazówki doty(...)
»