Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Szach czy mat dla recykli(...)

Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy już pod koniec ub.r. był mocno odczuwalny w polskich firmach zajmujących się recyklingiem. Załamanie rynku, a przez to nagły spadek cen surowców najbardziej dotknął przedsiębiorstwa związane ze złomem, papierem i tworzywami sztucznymi. Czy bezpodstawne są obawy o przyszłość branży i tym samym wywiązaniem Polski z obowiązków odzysku i recyklingu wobec UE? Czy jest to szach dla systemu selektywnej zbiórki odpad&o(...)
»

Od redaktora(...)

Od redaktora Brak standardów selektywnej zbiórki powoduje spore zróżnicowanie wprowadzonych w gminach systemów. Tę dowolność oraz wynikające z niej konsekwencje przeanalizowali twórcy raportu: „Rynek gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce. Wybrane regulacje i ich implementacja”. Redakcja „Recyklingu” była obecna na „premierze” raportu i jako pierwsi prezentujemy jego obszerne fragmenty (str. 26). Z czego wynika brak selektywnej zbiórki, mimo ustawowej konie(...)
»