Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Elektroniczny projekt ust(...)

Komentarz tych, co muszą i chcą, ale nie tak, jak im każą Mamy projekt! Po kilku miesiącach prac pojawił się kolejny oficjalny projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Środowiska. Od razu nasuwa się refleksja o sposób konsultacji. Ostatni raz możliwość oficjalnego wypowiedzenia się mieliśmy kilka miesięcy temu. Od tego czasu, jak mi wiadomo, powstało kilka nowych projektów, na które nie mieliśmy żadnego wpływu. A teraz do rzeczy: mamy projekt rządowy, który narzuca(...)
»

Od redaktora(...)

Miejsca pochówku zmarłych wśród różnorodnych śladów przeszłości świadczących o kulturowej tożsamości każdego narodu zajmują bardzo szczególne miejsce. Wyznacznikiem kultury różnych cywilizacji, ich systemu i hierarchii wartości jest ochrona tych miejsc. Na cmentarzach przedmiotem ochrony są zarówno ich wartości niematerialne, jak i historycznie ukształtowany układ przestrzenny i elementy zagospodarowania, głó(...)
»