Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nowe oblicza starych rzek(...)

Miasta odwróciły się do rzek „plecami”. Tracą w ten sposób korzyści, które mogłyby dzięki nim uzyskać. W czasach, gdy powstawały pierwsze miasta, położenie nad rzeką było jednym z większych atutów. Dziś taka lokalizacja utożsamiana jest przede wszystkim z zagrożeniem powodziowym. W związku z tym miasta starają się raczej od rzek odgrodzić niż zagospodarować je w taki sposób, by wspólna egzystencja dawała korzyści obu stronom – w wymiarze ekologicznym, społecznym i (...)
»

Recykling sprzętu AGD(...)

Prawo polskie w aspekcie regulacji europejskich i niemieckich Pod koniec lipca została przyjęta ostateczna wersja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Transponuje ona do prawa krajowego wymagania UE zawarte w dyrektywie 2002/96/WE z 27 stycznia 2003 r.1. Ustawa określa wymagania, jakim powinien odpowiadać sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zasady postępowania z zużytym sprzętem w celu ograniczenia ilości odpadów. W ostatnich latach 85%(...)
»