Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Stowarzyszona Izba(...)

Polska Izba Gospodarki Odpadami z początkiem 2005 r. została przyjęta do Europejskiej Federacji Gospodarki Odpadami (FEAD) z siedzibą w Brukseli. Mimo iż starania PIGO o przystąpienie do FEAD i związane z tym negocjacje trwały ponad rok, przedstawiciele Izby w minionych dwóch latach uczestniczyli już w Kongresach FEAD w Londynie, Sztokholmie oraz w konferencji w Wiedniu. Doświadczenia polskiej gospodarki odpadami i nasze niekwestionowane osiągnięcia w tej dziedzinie wzbudzają powszechne zaintere(...)
»