Niewykorzystane szanse Leszna

wydany w Przegląd Komunalny – 2010-3
  DRUKUJ

Od momentu upodmiotowienia jednostek samorządu terytorialnego z początkiem lat 90. ubiegłego wieku obserwuje się stały rozwój polskich miast, polegający m.in. na przekształceniach funkcjonalno-przestrzennych, znajdujących następnie odzwierciedlenie w systematycznej poprawie jakości stanu zabudowy i zagospodarowania terenów.

Proces ten wykazuje silną korelację z wielkością ośrodka miejskiego (wyrażonego liczbą ludności bądź powierzchnią terytorium) z jego położeniem geograficzno-komunikacyjnym oraz operatywnością władz lokalnych w pozyskiwaniu środków finansowych na inwestycje stymulujące aktywność gospodarczą. Powyższe czynniki powodują, że pozytywne zmiany najszybciej przebiegają w obrębie dużych aglomeracji, gdzie występuje zjawisko swoistej synergii pomiędzy nimi, dodatkowo wzmacniane przez walo [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus