Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak zagospodarować drogę (...)

W Warszawie powstają projekty Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), które uwzględniają potrzeby mieszkańców terenów sąsiadujących z drogami. W 2004 r. na zlecenie warszawskiego oddziału GDDKiA została opracowana Koncepcja Parku Komunikacyjnego dla Południowej Obwodnicy Warszawy – propozycja kompensacji społecznych przy planowanej drodze ekspresowej na odcinku od węzła Puławs(...)
»

Wielkie „planowanie”(...)

Wojewódzkie plany gospodarki odpadami (WPGO) są podstawowymi dokumentami, na bazie których dokonywana jest ocena formalna przedsięwzięć starających się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ). Kategorycznym wymogiem przy ubieganiu się o dofinansowanie unijne jest bowiem zgodność przygotowywanych projektów z WPGO, czyli zapewnienie, że planowane przedsięwzięcia we właściwy sposób realizują jego założenia. Kryterium to oceniane jest na zasadzie „tak/nie”, czy(...)
»