Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Bazy danych Cz. II(...)

Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami Nieodpłatny dostęp do wojewódzkiej bazy danych posiadają minister środowiska, minister gospodarki, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Zarządy Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wojewodowie, starostowie, wójtowie (burmistrzowie lub prezydenci miast), wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska oraz służby statystyki publicznej (art. 37 ust. 7 i 7a Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach). (...)
»

Ogrody w tropikach(...)

Poskromienie roślin w klimacie tropikalnym jest niezmiernie trudne, a utworzenie jakiegokolwiek dużego ogrodu czy parku wręcz niemożliwe. Z tego względu na Filipinach spotkać można jedynie małe ogrody tropikalne lub duże naturalne parki. Ewenementem na skalę światową są ogrody tarasowe, na których uprawia się ryż. Dzisiejsze ogrody Filipin to niewielkie założenia zieleni znajdujące się w przestrzeni publicznej i tworzące parki śródmiejskie lub małe, prywatne ogródki znajdujące się w(...)
»