Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Na rynku(...)

Łączenie rur łatwiejsze niż kiedykolwiek W bogatej ofercie firmy Funke Polska pojawiło się nowe rozwiązanie – uniwersalne szczelne połączenie systemów rurowych o nazwie handlowej VPC. Złącza elastyczne VPC z pozycjonującym koszem wykonanym z tworzywa sztucznego umożliwiają centryczne ustawienie łączonych ze sobą materiałów. Wykorzystanie dwóch taśm ze stali stopowej, pozwala na obustronne, oddzielne i płynne dopasowanie łączonych materiałów. Urządzenie może być stos(...)
»

Jaka była intencja ustawo(...)

Artykuł 21 ust. 2 znowelizowanej ustawy o odpadach (DzU z 2005 r. nr 175, poz. 1458) brzmi: Decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydaje się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu albo po zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2003 r. nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), jeżeli są wymagane. Wątpliwości wynikają(...)
»