Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dachy zielone – zagadnien(...)

  W przypadku zaniedbań przy budowie dachu zielonego winny takiego stanu rzeczy podlega odpowiedzialności cywilnej lub karnej.   Odpowiedzialność cywilna definiowana jest w art. 415 kodeksu cywilnego, który stanowi, że: „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Zdarzeniem sprawczym, w rozumieniu art. 415 kodeksu cywilnego, jest zarówno działanie, jak i jego zaniecha(...)
»

Paliwo w kilku odsłonach(...)

Coraz więcej zakładów zagospodarowania odpadów wytwarza bądź planuje wdrożenie produkcji paliw alternatywnych. Nie dziwi zatem, iż tematowi temu poświęca się coraz więcej uwagi i organizuje specjalistyczne konferencje i seminaria. Jednym z tego typu wydarzeń było I Forum Paliw Alternatywnych, zorganizowane przez Fundację Rozwoju i Innowacyjności oraz Katedrę Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery Politechniki Częstochowskiej. Odbyło się ono w dniach 29-30 września 2011 r. (...)
»