Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Stan prawny w zakresie at(...)

W wielu krajach europejskich funkcjonują regionalne przepisy dotyczące emisyjności kotłów i urządzeń grzewczych oraz ustalające paliwa referencyjne, przy opalaniu którymi badane urządzenia podlegają procedurom oceny efektywności energetycznej oraz emisyjności. Obowiązki producentów w zakresie certyfikacji i badań urządzeń grzewczych małej mocy wynikają z Dyrektyw Nowego Podejścia przy ich wprowadzaniu do obrotu na wszystkie rynki unijne. Najprostszą formą wykazania zgodności wyro(...)
»

Dobór z głową(...)

Przemyślany dobór gatunków i odpowiednia pielęgnacja od pierwszych lat po posadzeniu zwiększają szanse na osiągnięcie przez drzewa dojrzałości. Środowisko miejskie cechuje się obecnością gleb antropogenicznych, które nie stwarzają optymalnych warunków do równomiernego rozwoju korzeni. Następstwem tego jest podatność na wykroty i zaburzenia fizjologiczne. Nieodpowiednie warunki glebowe ograniczają również rozwój grzybów mykoryzowych, które determinują efektywne pobi(...)
»