Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Cudowna granica(...)

Czyż nie jest czystą magią sytuacja, w której Polak, tuż po przekroczeniu granicy, staje się posłusznym obywatelem w Niemczech, Irlandii, Anglii albo Szwecji i wszystkie swoje domowe odpady posłusznie dzieli i wrzuca, gdzie trzeba? W kraju zazwyczaj nie chciał odpadów segregować, sortować, odzyskiwać ani poddawać recyklingowi, bo przecież w Polsce obywatele tego nie robią. Nie do pomyślenia jest również to, żeby w kraju, do którego wyemigrował, pokątnie, w nielegalny sposób pozbywał się odp(...)
»

Czy OZE tylko dla spalarn(...)

  Zawartość odpadów biodegradowalnych w odpadach jest czynnikiem limitującym możliwość składowania odpadów. Jak zapisano w ustawie o odpadach (art. 16a pkt 4) „do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy: zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania.   Z zapisów tych wynika, iż do końca tego r(...)
»