Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dyrektor Roku 2001(...)

Podczas targów POLEKO 2002 rozstrzygnięta została druga edycja Plebiscytu na Dyrektora Roku 2001. W kwietniu podczas XX Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Oczyszczania Miast wyłoniono ośmiu finalistów, którzy rywalizowali o laur zwycięzcy. Byli to Zbigniew Brojanowski, Emil Bystrowski, Wojciech Janka, Zbigniew Kleszczewski, Henryk Kultys, Tadeusz Kuna, Czesław Ślimak i Tomasz Uciński. (...)
»

Geowłókniny w renowacji n(...)

Jacek Ajdukiewicz Z całego szeregu systemów i sposobów wykonywania renowacji zużytych, uszkodzonych, zniszczonych i zdewastowanych nawierzchni z mieszanek asfaltowych, względnie asfaltobetonowych, na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie, dla uzyskania najkorzystniejszych efektów techniczno-ekonomicznych (jakości i żywotności nawierzchni poddanych renowacji), właściwości(...)
»