Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Techniki membranowe a ści(...)

Woda i powietrze są „fundamentem życia”. Jednocześnie ze wzrostem demograficznym światowe zasoby wody pitnej ulegają zmniejszaniu w zastraszającym tempie. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ang. UNDP), już teraz dysproporcja w zużyciu wody pomiędzy krajami najbardziej rozwiniętymi a Trzecim Światem dochodzi nawet do kilkuset litrów na dzień. Brak należycie rozwiniętej infrastruktury oraz staranności w szeroko rozumiane(...)
»

Projekt ustawy o odpadach(...)

Na stronach Ministerstwa Środowiska został upubliczniony projekt ustawy o odpadach poużytkowych z 22 sierpnia 2007 r. Analiza zakresu podmiotów, do których będą skierowane normy prawne zawarte w tym projekcie, opiera się na zestawieniu porównawczym. Dokonano go między zakresem podmiotów a rozwiązaniami przyjętymi w ustawie z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowa(...)
»