Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Atrybuty dobrej przestrze(...)

Można sobie zadawać pytanie, jakie cechy determinują atrakcyjność miejskiej przestrzeni publicznej i jaką rolę w ich kształtowaniu odgrywa zieleń. Z licznych badań wynika, iż zieleń miejska pełni istotną funkcję w budowaniu wizerunku miasta, podnosi walory społeczne i komfort użytkowania przestrzeni publicznej, wpływa na ekonomikę zagospodarowania i atrakcyjność inwestycyjną oraz na jakość środowiska przyrodniczego. Struktura społeczna miasta znajduje odzwierciedlenie w podzi(...)
»

WYNIKI KONKURSU O PUCHAR (...)

ze względu na ograniczoną ilość miejsca publikujemy kilkadziesiąt pierwszych zgłoszeń (PDF)(...)
»