Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Oczyszczalnia ścieków – o(...)

Oczyszczanie ścieków jest procesem złożonym – wieloetapowym. Stanowi połączenie metod mechanicznych i biologicznych, często również wspomaganych chemicznymi. Procesy mechanicznego oczyszczania zostały przedstawione w poprzednich artykułach, metody biologiczne polegają na wykorzystaniu zawartych w ściekach zanieczyszczeń organicznych (węgla, azotu i fosforu) jako pożywki dla wyspecjalizowanej grupy mikroorganizmów. Biologiczne oczyszczanie ściek&(...)
»

Targi dla Gmin, Miast i R(...)

Patronat honorowy nad imprezą objęły Związek Miast Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich RP.W listopadzie br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się pierwsza edycja Targów dla Gmin, Miast i Regionów GMINA 2009. Targi GMINA 2009 to najnowsza propozycja Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP), adresowana do samorządów terytorialnych, stowarzyszeń oraz organizacji odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy i k(...)
»