Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Zarządzanie amortyzacją (...)

  Środki pozyskiwane dzięki naliczaniu kosztów amortyzacji w polskich przedsiębiorstwach są na ogół podstawowym źródłem finansowania inwestycji. Teoretycznie powinny to być przedsięwzięcia odtwarzające lub modernizujące istniejące już urządzenia. Z amortyzacji można także korzystać, aby zmniejszyć koszty pozyskiwania kapitału na zadania rozwojowe.   Z tego powodu poziom odpisów amortyzacyjnych powinno się ustalać, (...)
»

Kompozyty tworzyw termopl(...)

Najistotniejszymi problemami produkcji tworzyw sztucznych jest wyczerpywanie się surowców do ich produkcji, wysokie koszty, a także trudności związane z recyklingiem. Konsekwencją tego jest zmiana kierunków produkcji i badań wyrobów z tworzyw sztucznych. Zmiany te dotyczą m.in. otrzymywania kompozytów polimerowych o specjalnych, zaprogramowanych wcześniej właściwościach, potanienia kompozytów polimerowych poprzez zastosowanie w duż(...)
»