Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Zalety i braki źródeł wie(...)

Rośliny w zieleni miejskiej W zakresie gospodarki zielenią miejską wykorzystuje się różne formy wiedzy na temat roślin. Odpowiednie planowanie, projektowanie, sadzenie i pielęgnacja są możliwe dzięki istnieniu wiedzy o właściwościach roślin uprawnych i roślin występujących spontanicznie. Bezpośrednim źródłem wiedzy są od dawna zestawienia tabelaryczne w podręcznikach i monografiach. Większość z opracowań dendrologicznych czy prac poświęconych byli(...)
»

Autorecykling w edukacji(...)

Człowiek, mniej lub bardziej świadomie, degraduje środowisko, burząc tym samym podstawy własnego życia. Dlatego należy podejmować działania edukacyjne we wszystkich typach placówek oświatowych, by ukształtować proekologiczną mentalność społeczeństwa. Celem ma być pogłębianie świadomości ekologicznej rozumianej jako odpowiedzialność człowieka za stan przyrody, która wynika z rzetelnej wiedzy o niej i determinacji do jej zachowania w stanie pierwotnym. J(...)
»