Raport wojewódzki – projektowane zmiany przepisów

wydany w Przegląd Komunalny – 2010-12
  DRUKUJ

Marszałek województwa jest obowiązany sporządzić i przekazać ministrowi ds. środowiska raport wojewódzki, który w zakresie komunalnych osadów ściekowych może zawierać dane osobowe stosujących te osady: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów. Zgodnie z art. 37 ust. 11 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), minister ten został upoważniony do wydania rozporządzenia określającego zasady sporządzania takiego raportu, wzór formularza, na którym ma on być sporządzany, oraz termin jego przekazywania.

Dotychczas kwestie te są regulowane Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 2007 r. w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego (DzU nr 101, poz. 688). Ze względu n [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus