Nowy system zarządzania odpadami komunalnymi?

wydany w Przegląd Komunalny – 2010-12
  DRUKUJ

Zmiany regulacji dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi, dyskutowane już od dłuższego czasu (zob. np. artykuły w „Przeglądzie Komunalnym” 8/2009 i 5/2010), wciąż wywołują wiele kontrowersji, które wstępnie zostały rozstrzygnięte przyjęciem 19 października br. przez Radę Ministrów projektu założeń do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na posiedzenie Rady Ministrów skierowany został projekt, datowany na 11 października 2010 r. W najbardziej dyskutowanej kwestii, dotyczącej modelu nowego systemu, opartego na władztwie gmin nad odpadami i finansowaniu działań dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych z obowiązkowych opłat wnoszonych przez mieszkańców, oraz zasad wprowadzania tego nowego modelu projekt przewidywał trzy warianty. Wedł [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus