Nieprawidłowe deponowanie odpadów – podmioty odpowiedzialne

wydany w Przegląd Komunalny – 2010-12
  DRUKUJ

Nieprawidłowe deponowanie odpadów na powierzchni ziemi – pomijając przypadek nieodpowiedniej eksploatacji legalnego składowiska odpadów – może przybierać różną postać. Może być zakwalifikowane jako nieprawidłowe magazynowanie (np. bez wymaganej decyzji lub z naruszeniem jej warunków) lub nieprawidłowy odzysk. Najczęściej jednak będziemy mieli do czynienia z tzw. składowaniem odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, w rozumieniu art. 293 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.).

We wszystkich powyższych wypadkach mamy ponadto do czynienia z działalnością stwarzającą ryzyko szkody w środowisku, w rozumieniu art. 3 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Najbardziej prawdopodobna jest w tym wypadku szkoda w powierzchni ziemi (utożsamiana z prze [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus