Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Słownik angielsko-polski(...)

solubility - a measure of the ability of a substance to dissolve in a solvent Rozpuszczalność solvents - omnibus term for liquids which are used to dissolve other substances Rozpuszczalniki soot - finely divided carbon particles which adhere together Sadza sootblowing - the use of jets of steam or compressed air to remove soot deposits from boilers (...)
»

Biokomponenty, czyli trud(...)

Parlamentarna dyskusja na temat odnawialnych paliw w transporcie trwa. Co prawda uchwalona w marcu przez Sejm RP nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych została już podpisana przez prezydenta i wejdzie w życie na początku maja br., niemniej naszym posłom i senatorom pozostał do rozpatrzenia przedłożony w styczniu przez Ministerstwo Gospodarki projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Ponieważ jednym z ważniejszych elementów tej nowe(...)
»