Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Standardy w wytwarzaniu p(...)

Produkcja paliw z odpadów z zachowaniem procedur ujętych w systemach zarządzania jest procesem bardzo wymagającym i kosztownym. Można jednak obniżyć te wydatki. Czy warto podjąć tego typu wyzwanie? Gospodarka odpadami sytuuje producenta paliw jako zbierającego, wytwarzającego, prowadzącego proces odzysku i często transportującego odpady. Produkcja paliw może opierać się np. na decyzji starosty. Z pewnością warto produkować paliwa zgodnie z wytycznymi BREF, szczególn(...)
»

Rewitalizacja obszarów po(...)

Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2000-2006 i przypadające na część tego okresu członkostwo Polski we Wspólnocie ożywiły dyskusję na temat procesów rewitalizacji. Przed tym czasem miasta podejmowały pewne działania noszące znamiona rewitalizacji, jednakże wobec ograniczonej dostępności środków finansowych w ich budżetach działania te nie były prowadzone w dużym zakresie. Przygotowan(...)
»