Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Oczyszczanie wody w warun(...)

Do końca lat 80. ubiegłego wieku w Polsce praktycznie nie stosowano urządzeń do oczyszczania wody w warunkach lokalnych. Współcześnie rynek tych urządzeń jest dość szeroki, a w kraju działają liczne firmy oferujące urządzenia do oczyszczania wód podziemnych, podczyszczania wód wodociągowych, zmiękczania i demineralizacji wody. Rozwój technik oczyszczania małych ilości wody obserwowany w ostatnich latach jest związany głównie z wdrożeniem now(...)
»

Oczyszczalnia ścieków – c(...)

Eksploatowane oczyszczalnie ścieków, zobowiązane przepisami do równoczesnego usuwania związków węgla azotu i fosforu, stosują wysokoefektywne technologie w celu spełnienia warunków przy wprowadzaniu oczyszczonych ścieków do środowiska. Niestety, obserwowane w wielu oczyszczalniach zmniejszanie się ilości ścieków, któremu towarzyszy wzrost ładunków zanieczyszczeń, powoduje, że wykorzystywanie wyłącznie metod biologic(...)
»