RPO a transport miejski

wydany w Przegląd Komunalny – 2010-12
  DRUKUJ

Transport miejski, często zamiennie nazywany komunikacją miejską, zdefiniowany został w Ustawie z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DzU z 2004 r. nr 204, poz. 2088, z późn. zm.) jako przewóz regularny, wykonywany w ramach lokalnego transportu zbiorowego, w granicach administracyjnych miasta albo miasta i gminy, miast albo miast i gmin sąsiadujących, jeżeli zawarły porozumienie lub utworzyły związek międzygminny w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze.

Ustawodawca pod zwrotem „przewóz regularny wykonywany w ramach lokalnego transportu zbiorowego” identyfikuje pięć typów środków komunikacji miejskiej: autobusy, trolejbusy, tramwaje, metro i szybką kolej miejską.
Zgodnie z wynikami kontroli przeprowadzonej przez NIK w listopadzi [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus