Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konkurs o Zielony Puchar (...)

Wszelkie działania, podejmowane przez Fundację Szansa m.in. podczas Akcji Mazury, mają przynieść efekty, których ostatecznymi beneficjentami będą nie tyle turyści, ile mieszkańcy regionu. Nasza Akcja jest skierowana do przyjeżdżających na Mazury turystów, jednak to mieszkańcy będą mogli cieszyć się ekonomicznymi efektami poprawy stanu czystości Mazur. Tylko na nieskażonym obszarze może efektywnie rozwijać się turystyka. Na Warmii i Mazurach kluczem do zwiększania zamożności mieszkańców jest z pe(...)
»

Odzysk i recykling odpadó(...)

Recykling i odzysk energii z odpadów tworzyw sztucznych, to pełnoprawne i uzupełniające się metody odzysku, a kryterium wyboru bazuje na kompromisie pomiędzy opłacalnością procesów a względami ochrony środowiska. Według danych PlasticsEurope, europejskiego stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych, poziom odzysku tworzyw sztucznych z odpadów komunalnych w Polsce wzrósł w ciągu ostatnich 7 lat z 15% do 39% (łącznie recykling i odzysk energii). Mimo że jest to is(...)
»