Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

2015 rok w ciepłownictwie(...)

Według ekspertów, sprawnie funkcjonujący aparat ustawodawczy państwa musi być oparty na ścisłych zasadach tworzenia legislacji. Bazę powinny stanowić dokumenty strategiczne wyznaczające kierunki działań. Na ich podstawie winny być tworzone akty prawne, w oparciu o które w miarę potrzeby będą rozpisywane szczegółowe programy funkcjonalne. Z racji przynależności Polski do UE zawsze musimy rozpatrywać dwa poziomy legislacji – unijny i krajowy, gdyż przy tworzeniu prawa rząd musi współpracować z (...)
»

Kret – mały dewastator tr(...)

Krety uważane są za szkodniki nie tylko przez działkowców i ogrodników, ale też przez osoby odpowiedzialne za utrzymanie zieleni miejskiej. Zwierzęta te wyrządzają szkody w zasadzie tylko jednym swoim zachowaniem, a mianowicie drążeniem korytarzy wentylacyjnych zakończonych kopcami ziemi. Niestety, nie ma skutecznych metod walki z kretem. Gdyby zapytać tzw. przypadkowych przechodniów o kreta, to zdania byłyby mocno podzielone. Z jednej stro(...)
»