Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Polska Natura(...)

W Polsce mamy dużo chronionej przyrody stwierdził premier Jarosław Kaczyński odnosząc się do unijnego programu ochrony „Natura 2000”. W jego opinii program blokuje rozwój wielu nowych inwestycji i zapowiedział zmniejszenie go „do wymiaru racjonalnego obejmującego kilka procent terytorium kraju”. Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie. Barbara H(...)
»

Zwierzęta w dawnej Polsce(...)

Początki nowożytnej ochrony przyrody datuje się zwykle na drugą połowę XIX w. Pewne elementy ochronne funkcjonowały już jednak znacznie wcześniej – początkowo w prawie zwyczajowym, a następnie w prawie stanowionym, choć były motywowane głównie względami gospodarczymi. Śladów takiej ochrony na polskich ziemiach można się doszukać w regulacjach dotyczących bobrów i turów. Przyjmuje się zwykle, że najwcześniejszą formą ochrony przyrody były regalia panującego. Mianem r(...)
»