Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dobre praktyki(...)

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. pojawiły się nowe możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycje, przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dostrzegła tę szansę jedna ze stacji demontażu pojazdów. Firma ta przyjęła cztery etapy działania. Po pierwsze znalezienie przedsiębiorstwa consultingowego, które pomoże w sporządzeniu wniosku. Potem przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie. A nast(...)
»

Mapowanie energii z OZE d(...)

Kraje członkowskie, na które nałożono dyrektywą 2009/28/WE obowiązek opracowania i przedłożenia Krajowych Planów Działań (KPD) do końca ub.r., wywiązały się z niego. Jakość dokumentów ocenili eksperci, a także Komisja Europejska (KE). Wstępne wyniki przedłożono w tzw. Mapowaniu energii ze źródeł odnawialnych w ramach projektu REPAP2020 – Renewable Energy Policy Action Paving the way towards 2020, współfinansowanym ze środków Pro(...)
»