Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przywrócenie wsparcia kog(...)

Parlament pracuje nad ustawą przedłużającą wsparcie dla energii z kogeneracji do końca 2018 r. Jeśli uda się uzyskać kompromis, po rocznym zastoju kogeneracja zyska nowy impuls do rozwoju. Miniony rok okazał się kiepski pod względem rozwoju energii z kogeneracji w Polsce. Na początku 2013 r. wygasł obowiązujący system wsparcia dla instalacji kogeneracyjnych o mocy poniżej 1 MW, opalanych paliwami gazowymi oraz jednostek innych niż opalane paliwami gazowymi, metanem(...)
»

Odzysk surowców z odpadów(...)

Przegląd badań nad nowymi technologiami Cz. V Ten tekst jest ostatnim z cyklu „Odzysk surowców z odpadów baterii. Baterie cynkowo-manganowe”. W części tej prezentowane są kolejne metody przeróbki odpadów baterii. Poniższe sposoby przetwarzania odpadów baterii stanowią dorobek ośrodków naukowych z lat 2004-2006. Przedstawiony poniżej tekst zawiera opis dwóch technologii hydrometalurgicznych oraz jednej pirometalurgicznej. Technologie te przedstawiają najnowsze(...)
»