Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozbudowa systemów odprow(...)

Odprowadzanie wód deszczowych z obszarów zurbanizowanych stanowi coraz większy problem – zarówno ze względu na ciągły rozwój aglomeracji, jak i z uwagi na postępujący proces starzenia się sieci odwadniających. Realizowane obecnie liczne inwestycje związane z kanalizacją koncentrują się na tworzeniu kanałów sanitarnych oraz budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków. Stosunkowo niewielkie środki są kierowane na miejskie systemy (...)
»

Wokół przetargów(...)

Zadanie w Krajence Przedsiębiorstwo J.A.T. z Gdańska zrekultywuje składowisko odpadów komunalnych w Krajence (woj. wielkopolskie). Zamówienie obejmuje m.in. formowanie kwatery, wykonanie warstwy ochronnej z geomembrany oraz systemu odgazowania obiektu. Ponadto wykonawca przeprowadzi rekultywację biologiczną oraz prace rozbiórkowe i porządkowe. Realizacja inwestycji o wartości ponad 1,3 mln zł (brutto) potrwa do 15 grudnia 2011 r. &nbs(...)
»