Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Biokomponenty w Polityce (...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora Departament Bezpieczeństwa Energetycznego, Ministerstwo Gospodarki i Pracy Bardzo istotnym elementem zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w bilansie energii pierwotnej jest powszechne wprowadzanie biokomponentów jako składnika paliw stosowanych w transporcie. Wyrażając się bardziej precyzyjnie, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowan(...)
»

O gdańskiej edukacji(...)

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna jest spółką zarządzającą infrastrukturą wod-kan w Gdańsku, powołaną przez miasto w 2004 r. Działania edukacyjne są podejmowane na bazie przyjętego Programu Edukacji Ekologicznej „Bliżej Źródeł”, realizowanego jako element wdrożonej w 2012 r. strategii CSR. Spółka podejmuje cykliczne działania edukacyjne – projekty i konkursy adresowane do różnych środowisk i grup wiekowych. (...)
»