Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Gmina musi też mieć narzę(...)

Na temat proponowanych zmian w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach mówi Elżbieta Łukacijewska, poseł na Sejm RP Proponowana zmiana art. 6a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie daje gminom możliwość, z której mogą one skorzystać, ale nie muszą. Jeżeli gmina skorzysta, wówczas bez przeprowadzania referendum może przejąć obowiązki, o których mowa w artykule 5.1 pkt 1, 3 i 4 ww. ustawy. Dlaczego jestem za? Dlatego, że z mocy ustawy zadaniem obligat(...)
»

Nowoczesny Zakład, nowocz(...)

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. jest regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) dla Regionu Północno-Zachodniego. Ten, położony w województwie lubelskim, region zagospodarowuje odpady wytworzone przez około 180 tys. mieszkańców z 22 gmin. W skład Zakładu wchodzą instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, kompostownia odpadów ulegających biodegrada(...)
»