Wszystkie artykuły w kategorii: "Kalendarium"

Polecane artykuły:

Finanse i edukacja ekolog(...)

Zbigniew Witkowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Główny Konserwator Przyrody Ze Zbigniewem Witkowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska – Głównym Konserwatorem Przyrody, rozmawia Krzysztof Kasprzak Najważniejszym obecnie zadaniem w zakresie przystosowania polskiego prawa ochrony przyrody do prawa Unii Europejskiej jest wyznaczenie obszarów dla Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Nie do końca jednak wyjaśnione s(...)
»

Biomasa w Słowenii(...)

Drzewna biomasa jako źródło energii stwarza wyjątkowe możliwości dla wielu krajów europejskich. Niestety, w wielu przypadkach jej obecny potencjał jest źle wykorzystywany lub niedoceniany. Wzrost wykorzystania biomasy na cele energetyczne powinien być osiągnięty częściowo poprzez promocję współistnienia z innymi paliwami, a częściowo przez całkowite zastąpienie nią paliwa stałego w elektrowni. Ważne jest również ułatwianie dostępu do kompaktowych paliw z biomasy, takich jak bryki(...)
»