Wszystkie artykuły w kategorii: "Kalendarium"

Polecane artykuły:

Problemy dnia powszednieg(...)

W tym felietonie od tematów związanych z przyszłością branży. Pozwolę czytelnikom od tego odpocząć, chociaż nie obiecuję, że nie będę już o tym pisał. Chciałbym natomiast poruszyć kwestię dotyczącą tego, jak nas postrzegają i co o nas mówią. I nie chodzi mi o to, co o nas sądzą sąsiad czy sąsiadka, ale o to, jak nas postrzegają w mediach. Bo rzeczywistość wcale nie jest taka, jaka jest, lecz taka, jaka wydaje się ludziom, że jest.   Poziom świad(...)
»

Operacyjna rezerwa(...)

Poprawnie funkcjonujący jednotowarowy rynek energii elektrycznej (ang. energy only market) powinien zapewnić zdolności wytwórcze pokrywające maksymalne zapotrzebowanie odbiorców na moc, powiększone o nadwyżkę wymaganą dla spełnienia kryteriów bezpieczeństwa. Nadwyżka ta stanowi rezerwę mocy dostępną na wypadek wystąpienia w systemie zdarzeń – w źródłach wytwórczych lub w sieci – powodujących ograniczenia w dostępie do zdolności wytwórczych. Tak więc służy ona zabezp(...)
»