Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne 2"

Polecane artykuły:

ZE ŚWIATA(...)

Badanie handlu emisjami Komisja Europejska na swojej stronie internetowej zapoczątkowała badania ankietowe na temat handlu emisjami. Badania te mają na celu poznanie opinii uczestników tego handlu, a przez to usprawnienie systemu i jego rozszerzenie na inne sektory. Przewiduje się, że w badaniach weźmie udział ok. 500 uczestników handlu emisjami: firmy handlowe, związki, organizacje pozarządowe oraz kraje biorące udział w wymianie emisji. W ankiecie znajdują się pytania o wydatki (...)
»

Technologia przyszłości?(...)

Szanowna Redakcjo! W numerze 6/2005 ukazał się artykuł Pana Witolda Grzybowskiego z Dolnośląskiej Grupy Doradczej pt. „Technologia przyszłości”. Recenzent opiniujący publikację do druku pominął takie sensacje, jak możliwość produkcji stali z drewna i drewnopodobnych, a także całkowite wyeliminowanie emisji dwutlenku węgla i związków azotu. Z technicznego punktu widzenia proce(...)
»