Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Partner prywatny wybuduje(...)

Wśród coraz liczniejszych projektów infrastrukturalnych, jakie wdrażane są w kraju w trybie koncesji lub partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), pojawiły się przedsięwzięcia drogowe. W centrum uwagi pozostają inwestycje zainicjowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Można do nich zaliczyć np. budowę i eksploatację odcinka autostrady A2, która obejmuje prace pomiędzy Świeckiem i Nowym Tomyślem na długości 106 km i łączy s(...)
»

Największa inwestycja w h(...)

Jedna z najdynamiczniej rozwijających się podwarszawskich gmin – Piaseczno – zbliża się wielkimi krokami do zakończenia robót terenowych, realizowanych w ramach projektu pn. „Program Gospodarki Wodno-Ściekowej w Piasecznie”. Celem wielomilionowego, największego w historii gminy przedsięwzięcia, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, jest poprawa warunków sanitarnych terenu objętego projektem oraz standardu życia mieszkań(...)
»