Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czas na harmonijny rozwój(...)

Czerwcowa sesja specjalna Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych poświęcona została przeglądowi realizacji programów Habitat Agendy, a tym samym była bogata w nasze, polskie akcenty. Bowiem od czerwca 1996, aż do końca 2000 r. realizowano w Katowicach habitatowski program "O harmonijny rozwój aglomeracji górnośląskiej", w którym uczestniczyło większość miast tego najbardziej zaludnionego obszaru w Polsce (nawiasem mówiąc - był to jedyny zakwalifikowany przez ONZ projekt dla Europy Środ(...)
»

Pelet z różnych surowców(...)

Wykorzystanie w kraju peletu (granulatu) do celów ciepłowniczych cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jednakże ceny peletu mimo łagodnego sezonu grzewczego były wysokie. Jedną z przyczyn jest wzrost cen trocin, podstawowego surowca do ich produkcji. Trociny są wykorzystywane również do wytwarzania brykietu i bezpośredniego ich spalania. Produkcja peletu jest coraz droższa również dlatego, że rosną koszty jednostkowe poszczególnych etapów jego produkcji. Użytkownicy nowoczesnych zautom(...)
»