Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kto na tym interesie najl(...)

Podczas opracowywania planów gospodarki odpadami wykonuje się dość szczegółowe analizy kosztów związanych z funkcjonowaniem zintegrowanego systemu gospodarki odpadami. Wnioski z tych analiz są dość zaskakujące. Wysokość opłat za odbiór odpadów, uiszczanych przez mieszkańców, kształtuje się na poziomie od 4 do 7 zł od osoby miesięcznie (niezależnie od tego, czy opłaty są liczone od kubła, czy też na osobę), a więc czteroosobowa rodzina płaci miesięcznie za tę usługę od 16 do 28 zł. Sza(...)
»

Zielona rewitalizacja w s(...)

Zielona rewitalizacja w strefie wielkomiejskiej Łodzi Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ została przyjęta przez miasto 25 czerwca 2012 r. i preferuje wielofunkcyjne użytkowanie terenu. Zaakceptowana zmiana kierunku rozwoju na dośrodkowy wynika z konieczności przeciwdziałania pogarszającej się sytuacji przestrzennej, gospodarczej, społecznej i środowiskowej współczesnego miasta. Wymykająca się spod kontroli urba(...)
»