Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. PROSTO Z WOKANDY Ustalenie opłaty za postój jest obowiązkowym elementem uchwały rady gminy dotyczącej ustanowienia strefy płatnego parkowania (SPP) Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.454.2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 27 grudnia 2016 r. (Dz. (...)
»

Suburbia – ekoidee a prak(...)

Suburbia wydają się predystynowane do wprowadzania w nich rozwiązań proekologicznych. W kształtowaniu ich sieci osadniczej zastosowanie mogą znaleźć dostępne w ostatnich latach technologie oraz projekty przestrzenne, oparte na ekoideach. Nasila się tendencja do zmiany miejsca zamieszkania z obszarów zurbanizowanych na tereny podmiejskie. Wybór ten podyktowany jest najczęściej czynnikami ekonomicznymi oraz chęcią przebywania w zdrowszym środowisku. Pojaw(...)
»