Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

W poszukiwaniu konsensusu(...)

W zaufaniu do praworządnego państwa prywatni przedsiębiorcy zainwestowali setki milionów złotych w nowoczesne bazy, sprzęt i technologie służące zbieraniu, zagospodarowaniu oraz przetwórstwu odpadów. Dzięki temu polska gospodarka odpadami sukcesywnie niweluje skutki zaniedbań i zapóźnień będących efektem kilkudziesięciu lat państwowego monopolu i zbiurokratyzowanego zarządzania tą dziedziną gospodarki. Otwarcie rynku dla prywatnego kapitału oraz ko(...)
»

Warszawskie MPWiK podnosi(...)

W dwóch stacjach uzdatniania wody Wodociągów Układu Centralnego, uzdatniających wodę dla 2/3 mieszkańców Warszawy oraz Pruszkowa i okolic, trwają kolejne modernizacje ciągów technologicznych. Celem prowadzonych inwestycji jest podnoszenie jakości wody dostarczanej odbiorcom oraz zwiększenie niezawodności i ekonomiki produkcji. Ozonowanie na Pradze Prace zmierzające do rozbudowania ciągu technologicznego o dodatkowy etap uzdatnian(...)
»