Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Poprawić stan środowiska(...)

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle tworzy 19 gmin z terenu województw podkarpackiego i małopolskiego. Celem Związku jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz promowanie zrównoważonego modelu rozwoju społeczno-gospodarczego. Związek rozpoczął działalność w 1998 r., a pierwszym jego zadaniem było wykonanie kompleksowego „Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”, wdrażającego zasadę zlewniowego systemu zarządzania, uwzględniającego naturalną ci(...)
»

Bioenergia po obu stronac(...)

„Polak, Węgier – dwa bratanki!”. Czy jest szansa na to, że w tym powiedzeniu, obok obywatela naszego kraju, występował będzie Niemiec? Niezależnie od tego, jak aktualnie układają się oficjalne stosunki na linii Warszawa – Berlin, utrzymywanie ścisłych kontaktów przez osoby zajmujące się działalnością gospodarczą w obu tych krajach dobrze się im przysłuży. A jeśli skorzysta na tym środowisko naturalne, to tym lepiej. We wrześniu br. w Passewalk już po raz 41. odbył(...)
»