Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zaopatrzenie w wodę budyn(...)

W Ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej: u.z.z.w.) prawodawca przyjął zasadę, iż zaopatrzenie w wodę danej nieruchomości odbywa się na podstawie umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Jednak w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym zasada ta została zmodyfikowana. Względem takiej nieruchomości umowę o zaopatrzenie w wodę zawiera, jako o(...)
»

Diagnoza stanu – dyskusja(...)

Perspektywy i możliwości rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach oraz na technologiach umożliwiających oszczędzanie energii w woj. kujawsko-pomorskim były tematem konferencji, która odbyła się 4 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Spotkanie zorganizowały wspólnie Urząd Marszałkowski i Stowarzyszenie „Tilia”. Było ono elementem szerszego projektu pt. „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła(...)
»