Strategia rozwoju – „zrób to sam” Cz. II

wydany w Przegląd Komunalny – 2010-10
  DRUKUJ

By strategia rozwoju gminy nie była dokumentem martwym, należy ją dobrze przygotować. W pierwszej częsci artykułu omówiono poszczególne etapy programowania takiego dokumentu – od diagnozy i waloryzacji, poprzez zbieranie informacji, do przetwarzania ich w decyzje. Trzeba jednak znacznie więcej, by stworzyć dobrą strategię rozwoju.

W literaturze, w środkach masowego przekazu i w życiu codziennym – zwłaszcza po 1990 r. – często bywa używane słowo „priorytety”. Znaczenie i kontekst, w jakim jest stosowane, nie zawsze są jasno i jednoznacznie określone. Trzeba wyraźnie wskazać, że „priorytety” zasadniczo różnią się od tzw. „zadań priorytetowych”, którymi operuje się w większości strategii gminnych. Te mogą bowiem mieć charakter ekonomiczny (p [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus