Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Sytuacja na rynku obrotem(...)

Minęło ponad półtora roku od momentu wprowadzenia Ustawą z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (DzU nr 64, poz. 332) mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie złomem. Wskutek tej regulacji nastąpiło przesunięcie obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedającego na nabywcę w przypadku, gdy sprzedawca i nabywca są podmiotami, o których mowa w art. 15. Zgodnie z wykładnią historyczną i językową, mechanizm dotyc(...)
»