Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Gorący czas zmiany taryf(...)

Przeglądam wiadomości z branży wodociągowej i zauważam, że w ostatnich dniach stały się niemal monotematyczne – zmiana taryf. Jak zwykle późną jesienią, choć moim zdaniem tegoroczny sezon zmian będzie inny niż rok wcześniej. Dlaczego? Przez kryzys, politykę i rosnące inwestycje. Najchętniej nie pisałbym tego felietonu. Bo nie ma nic przyjemnego w podwyżkach opłat, które nieuchronnie czekają wielu klientów wodociągów i kanalizacji na początku roku. Ale z drugiej strony to temat aktua(...)
»

Środki ochrony prawnej w (...)

W świetle ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) środki ochrony prawnej przysługują przede wszystkim wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów tejże ustawy. Jak wynika ze „Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zam&(...)
»