Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Rower szansą na uzdrowien(...)

Mniejsza emisja dwutlenku węgla, ograniczenie kongestii, minimalizacja hałasu – to tylko niektóre korzyści, jakie wiążą się z wyborem roweru zamiast samochodu w podróżowaniu po miastach. Do zalet związanych z korzystaniem z jednośladów ich użytkownicy mogą dorzucić jeszcze jedną: niewątpliwy dobry wpływ na zdrowie, wynikający z aktywności fizycznej. W ostatnim czasie ukazała się interesująca publikacja1, mówiąca o tym, jak ważna dl(...)
»

Pomagamy beneficjentom(...)

Przynależność do Unii Europejskiej umożliwia państwom członkowskim korzystanie z funduszy pomocowych. To dzięki nim powstają przyjazne środowisku obiekty, godzące swoją funkcjonalność z potrzebą zapewnienia wysokiego standardu życia ludzi. Pozyskanie środków pieniężnych jest szczęśliwym końcem długiej i trudnej drogi aplikacyjnych procedur dla wnioskodawców. Nie wszystkim jednak, mimo trudu starań, udaje się osiągnąć zamierzony cel. Dlaczego? Brakuje wytrwałości(...)
»