Wykorzystać potencjał

wydany w Przegląd Komunalny – 2010-10
  DRUKUJ

Polska Izba Gospodarki Odpadami wystosowała list do prof. Andrzeja Kraszewskiego, ministra środowiska. Dotyczy on projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za umieszczanie odpadów na składowisku z 28 lipca br. Poniżej treść listu wraz z propozycją Izby odnośnie wysokości stawek w poszczególnych latach.

Opłaty za składowanie odpadów są jednym z podstawowych, choć dotychczas nie w pełni wykorzystywanych instrumentów ekonomicznych, stymulujących rozwój rynku i nowoczesnych technologii zagospodarowania odpadów. Dlatego Izba od wielu lat konsekwentnie opowiada się za wzrostem tych opłat w sposób zapewniający rozwój selektywnej zbiórki odpadów i osiąganie odpowiedniej rentowności instalacji do ich przetwarzania, odzysku i termi [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus