Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Śluzy rowerowe – nowość n(...)

Podpisana w kwietniu br. przez prezydenta Bronisława Komorowskiego nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym (DzU nr 92, poz. 530) chroni rowerzystów, daje im więcej praw i likwiduje liczne absurdy. Jest ona w pełni zgodna z Konwencją Wiedeńską o Ruchu Drogowym z 1968 r. (DzU z 1988 r. nr 5, poz. 40 i 44). Dotychczasowa ustawa była bowiem z nią sprzeczna i dyskryminowała rowerzystów jako uczestników ruchu. Wcześniej, mimo wieloletnich starań, nie było woli(...)
»

Monitoring sieci kanaliza(...)

Pojęcie monitoringu kanalizacji stosowane w praktyce nie jest jednoznacznie zdefiniowane. Najczęściej pod tym pojęciem ukry(...)
»