Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Najlepsza w Europie! (...)

Bielsko-Biała, jeden z najbardziej aktywnych członków Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC), od wielu lat działa na rzecz ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania energii. Działania te po raz kolejny zostały docenione, a miasto zajęło pierwsze miejsce w konkursie o Europejską Nagrodę Sektora Publicznego (European Public Sector Award – EPSA 2013), przyznawaną przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA). Zgłoszony projekt pn. Kampania edukacyjno-promocyjna „(...)
»

Być albo nie być(...)

To była najprawdziwsza walka o byt. Gdyby przyjąć przedłożenie rządowe lub późniejszą jego mutację w postaci poprawki senatora Piwońskiego (art. 6a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), wówczas organy gmin mogłyby przyjść do kilkuset przedsiębiorców i powiedzieć im, że już nie mają prawa zajmować się działalnością gospodarczą w zakresie gospodarki odpadami, że ich umowy z klientami wygasły, a wszelkie inwestycje (baza, sortownia itd.) były ich ryzykiem. Trzeba przy(...)
»