Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Koniec dumpingowych cen z(...)

System rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie dopłat do zbiórki, transportu, sortowania i recyklingu surowców w Polsce, choć wynikający nie tylko z obecnie procedowanej dyrektywy unijnej, ale m.in. z obowiązującego art. 22 ustawy o odpadach, nie funkcjonuje. Obecnie producenci dopłacają w Polsce średnio ok. 2 euro za każdą wprowadzoną na rynek tonę opakowań, podczas gdy w krajach Unii Europejskiej – i to nie tylko tej „starej” – dopłaty sięgają nawet k(...)
»

Warto przeczytać(...)

„Oczyszczalnia w ogrodzie”, Hanna Obarska-Pempkowiak, Magdalena Gajewska, Ewa Wojciechowska, Arkadiusz Ostojski, Wydawnictwo Seidel-Przywecki W książce zawarto wiele informacji dotyczących optymalnych sposobów rozwiązania problemu osadów ściekowych, głównie z przydomowych oczyszczalni. Autorzy publikacji skupili się na systemach hydrofitowych. Jest to stosunkowo nowa technologia, wykor(...)
»