Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Brak planów miejscowych –(...)

Problem zbyt małego stopnia pokrycia powierzchni gmin planami zagospodarowania przestrzennego nie jest nowy. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w okresie od 21 sierpnia 2006 r. do 2 stycznia 2007 r. kontrolę kształtowania polityki przestrzennej w gminach jako podstawowego instrumentu rozwoju inwestycji. W ocenie NIK, gminy nie wykazywały zaangażowania w dążeniu do pokrycia planami zagospodarowania przestrzennego możliwie dużych części swoich obszarów. W efekcie Izba negatywnie oc(...)
»

Zrównoważone systemy dren(...)

Jednym z najważniejszych etapów cyklu hydrologicznego jest retencja wody. Może ona następować w zbiornikach i ciekach wodnych, ale też w glebie czy roślinach. Za małą retencję uważa się magazynowanie w zbiornikach o pojemności do 5 mln m3, a także gromadzenie w małych formach wodnych, takich jak oczka, stawy, rowy, kanały itp.1. Pojęcie małej retencji stosowane jest przede wszystkim w odniesieniu do gospodarowania zasobami wodnymi na terenach otwa(...)
»