Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Trzy kadencje samorządów (...)

Ponad dziesięcioletnia perspektywa działalności samorządów w Polsce oraz dobiegająca końca trzecia kadencja rad gminnych - wybranych po raz pierwszy z zastosowaniem w pełni demokratycznych procedur w powojennej historii kraju - to doskonała okazja do zbilansowania tego jakże ważkiego zjawiska w naszych dziejach najnowszych. Czy zatem samorządy spełniły pokładane w nich oczekiwania i nadzieje? Jaka dziś przyszłość rysuje się przed nimi? Spróbujmy pokusić się o odpowiedź, posłużywszy się przykłade(...)
»

Prawo miejscowe(...)

Elementem wspólnym przepisów znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody jest to, że wprowadzone na ich podstawie rozwiązania będą przepisami prawa miejscowego uchwalanymi przez radę gminy. Podstawowe reguły związane z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, wynikające ze zmian wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2017 r. przez Ustawę z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach1, zostały przedstawione w poprzednim (...)
»