Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Na rynku(...)

Kret firmy TERMA idealny dla gęstej zabudowy miejskiej Problem coraz ciaśniejszej zabudowy miejskiej generuje nowe potrzeby w zakresie wykonywania instalacji. Powstające obiekty wymagają przyłączy, a te istniejące są często rozbudowywane. Techniki bezwykopowe nierzadko stanowią jedyną możliwość budowy instalacji w warunkach gęstej zabudowy. W konsekwencji firma TERMA wzbogaciła swoją ofertę maszyn przeciskowych o krótkie wersje kretów o typowych średnicach. MAX K75K(...)
»

Daleko idące skutki. Rewo(...)

„Odpad” – to słowo wywołuje szereg rozmaitych emocji w polskim społeczeństwie. Szczególnie skrajne odczucia pojawiają się wśród przedsiębiorców zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. To właśnie oni w ostatnim czasie gorliwie walczyli o jak największy udział w rynku. Jak zatem oceniają obecną sytuację? Od wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami minęło już kilka miesięcy, a w branży ciągle wrze. Stopniowo odsłaniane są rozmaite wątk(...)
»