Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dyrektorski sparing(...)

  W czerwcu zakończono przyjmowanie zgłoszeń do X edycji konkursu o tytuł Dyrektora Roku 2009 – wspólnej inicjatywy Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast i redakcji „Przeglądu Komunalnego”. O tytuł ten może ubiegać się dyrektor lub prezes firmy spełniającej warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania od(...)
»

Wokół odpadów(...)

Czy wiesz, że... w Polsce rocznie zużywa się 400 mln aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać nieskończoną ilość razy tworzywa sztuczne wyrzucane na składowiska nie ulegają rozkładowi nawet przez 500 lat jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik to na wysypiska w całej Polsce trafi rocznie 10 tys. t szkła (...)
»