Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rzut oka do tyłu, potem w(...)

Rozważania sceptyczniejącego optymisty W ramach spojrzenia do tyłu chciałbym skorygować fragment swojego komentarza do "pewnego rozporządzenia". Chodzi o komentarz, który przedstawiłem w PK 12/2003 na temat Rozporządzenia Ministra Środowiska z 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, a zwłaszcza o fragment dotyczący tzw. reguły mieszania i istoty korygowania dopuszczalnych stężeń emisji do atmosfery przy współspalaniu odpadów innych niż niebezpieczne (p(...)
»

Zmiany klimatyczne – różn(...)

Niedawno w Poznaniu debatowano na temat możliwości i potrzeby ograniczenia wpływu działalności gospodarczej człowieka na zmiany klimatu. Konferencja ta stała się też powodem, dla którego wydawcy zaproponowali czytelnikom, niekoniecznie ściśle naukowe, pozycje dotyczące tej problematyki. Jedną z nich jest „Ekologia – stereotypy i rzeczywistość” Patrice de Plunketta. Autor jest dziennikarzem i eseistą demaskującym „despotyzm ekonomii”. Pisze on np. o wydaniu(...)
»