Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Na półce z książkami(...)

WHO'S WHO. KTO JEST KIM W ENERGETYCE? Koncepcja i opracowanie: Wojciech Żyłko ISBN 83-915103-7-9 Wydawca: Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP 02-055 Warszawa, ul. Filtrowa 67 D, lok. 97 tel. 022/825 88 05 Jest to pierwsza tego typu publikacja w Polsce, prezentująca biogramy osób mających decydujący wpływ na oblicze jednego z najistotniejszych sektorów gospodarki, jakim jest se(...)
»

Robert Smithson - artysta(...)

Jednym z rezultatów powojennego ruchu ekologicznego było rozwinięcie się nowego prądu, nazywanego sztuką ziemi (land art). Zwrot sztuki ku naturze był szczególnie widoczny w Stanach Zjednoczonych już od połowy lat 60. XX w. Jak sama nazwa wskazuje, terenem działań artystycznych, a także ich tworzywem stała się ziemia. Artyści, kreując zazwyczaj proste, ale o silnym wyrazie dzieła, manipulowali naturalnymi atutami przyrody (światłem, cieniem, wodą itp.). Ar(...)
»