Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biblioteka wod-kan(...)

Usuwanie zanieczyszczeń nieorganicznych ze środowiska wodnego metodami membranowymi M. Boczek, K. Konieczny Warszawa 2011 ISBN 978-83-60956-18-12 Książka stanowi kompendium wiedzy o coraz powszechniejszych w Polsce technikach membranowych, znajdujących zastosowanie m.in. w produkcji wody do picia. W publikacji opisano podstawy chemiczne nowoczesnych metod membranowych, które stosowane są do odsalania w&oacute(...)
»

Recykling nawierzchni asf(...)

Nawierzchnie asfaltowe w odróżnieniu od betonowych charakteryzują się tym, że po okresie ok. 10 lat tracą swoją wytrzymałość. Zwykle po upływie kilku lat (od 5 do 7) wymagają reperacji, wzmocnień lub modyfikacji. Jeśli do takich zabiegów nie dochodzi, nawierzchnia ulega niekontrolowanemu i całkowitemu rozpadowi. Typowymi zabiegami pielęgnacyjnymi są dobrze znane metody łatania dziur przez zalewanie pęknięć smołą na gorąco lub też wylewanie emulsji powi(...)
»