Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odraczanie i umarzanie op(...)

Ustawa P.o.ś. utrzymała i rozbudowała ważny i sprawdzony instrument o charakterze bodźcowym, mający zastosowanie do opłat podwyższonych i administracyjnych kar pieniężnych, jakim jest odraczanie i zmniejszanie, bądź umarzanie odroczonej opłaty lub kary. Ideą instrumentu jest danie możliwości podmiotowi, obciążonemu taką sankcją, ale dążącemu do usunięcia przyczyn jej nałożenia, szansy zrealizowania podjętych przedsięwzięć – poprzez nieobciążanie go obowiązkiem zapłaty określonych sum.(...)
»

Od redaktora(...)

Obserwujemy rosnące zainteresowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych organizowaniem dla swoich klientów kampanii dotyczących edukacji ekologicznej. Działania edukacyjne podejmują już nie tylko te największe firmy, ale coraz częściej przedsiębiorstwa obsługujące mniejsze miasta i tereny wiejskie. Do nich wszystkich skierowany jest konkurs „Głośna woda”, organizowany przez miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” oraz portal edukacji ekologicznej Zielonalekcja.pl. Zachęcamy wszystkie firm(...)
»