Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Sposób na monitoring drze(...)

W zapobieganiu zagrożeniom powodowanym przez wywracające i łamiące się drzewa ważne znaczenie ma bieżąca ocena kondycji i wytrzymałości mechanicznej drzew z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa. W praktyce do rutynowej kontroli drzew miejskich stosuje się metody wizualne. Pierwsze metody oceny drzew miejskich powstały w latach 70. w Niemczech i w USA. Powstałe metody wizualne można sklasyfikować wg trzech grup. Są to: metody oceny statyk(...)
»

Finansowanie budowy i mod(...)

Finanse publiczne mają precyzyjne regulacje prawne i podlegają szczególnej kontroli. Fundusze pomocowe stwarzają szansę zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu. Zatem powinny być wydane z rozwagą przy osiągnięciu najwyższych społecznie korzyści. Rządy Unii – Komisja – Europejska i krajów beneficjanckich wzięły na siebie obowiązek stworzenia warunków formalnych do wydatkowania tych pieniędzy, a wnioskujący mają spożytkować je jak najlepi(...)
»