Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ustawa o odpadach. Nowe d(...)

Ważnym elementem każdej ustawy jest tzw. słowniczek, w którym definiuje się pojęcia, których zrozumienie jest istotne dla właściwej interpretacji przepisów prawnych - w szczególności, gdy w ustawie nadaje się im inne znaczenie niż stosowane w języku potocznym. Nowa Ustawa o odpadach wprowadza zarówno nowe definicje obecnie stosowanych pojęć, dostosowując je do definicji stosowanych w prawodawstwie Unii Europejskiej, jak również zupełnie nowe pojęcia, dotychczas niestosowane w polskim prawie.(...)
»

Pierwsze certyfikaty(...)

Podczas uroczystej gali w dniu 7 czerwca br., związanej z ogłoszeniem wyników konkursu „Ekolaury PIE - 2001”, odbyło się wręczenie pierwszych certyfikatów ekspertów nominowanych przez Członków Rady Polskiej Izby Ekologii. Nominacje odebrali: mgr inż. Włodzimierz Buziński, prof. dr hab. Marek Górski, dr inż. Stanisław Hławiczka, dr hab. inż. Ryszard Janikowski, prof. dr hab. Jan Konieczyński, doc. dr Lidia Sieja, prof. dr hab. Jan Suschka, prof. dr hab. inż. Janusz Wandrasz. ((...)
»