Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Budownictwo w zgodzie z n(...)

PLGBC Sympozjum, Expo i Gala to spotkania skupiające profesjonalistów całej branży budownictwa zrównoważonego w Polsce. Imprezę, która odbyła się 4-5 listopada 2010 r. w Krakowie, zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (Polish Green Building Council – PLGBC). – Podczas tego wydarzenia stanie się jasne, że budownictwo ekologicznejest jedynym możliwym kierunkiem rozwoju dlanaszego kraju. Ca(...)
»

Z pożytkiem dla polskich (...)

Z Dyrektorem Generalnym MVV Polska Jerzym Majcherem rozmawia Urszula Wojciechowska Dziękując za zaproszenie na uroczyste podpisanie umowy z Komunalnym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy, chciałam Pana Dyrektora prosić o krótki wywiad. Miło nam, iż media odnotowują i uczestniczą w zdarzeniach gospodarczych, bo takim jest fakt wejścia kapitałowego MVV ESCO Polska SA jako udziałowca strategicznego do przedsię(...)
»