Wszystkie artykuły w kategorii: "Zjazd KFDZOM"

Polecane artykuły:

Poziomy recyklingu i odzy(...)

Przyczynkiem do napisania tego artykułu stała się wizyta studyjna KFDZOMiGO w Słowenii, jaka miała miejsce w październiku br. Uczestnicy z ciekawością zagłębili się w tajniki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Słowenii, prezentowane przez przedstawicieli firmy SNAGA, największego operatora w tej branży. Jako że Słowenia jest liderem w zakresie redukcji ilości odpadów wytwarzanych oraz osiąganych poziomów odzysku i recyklingu, temat był tym bardziej ciekawy. W roku 2014, statystyczn(...)
»

Alokacja pomiarów hydraul(...)

Uzasadnienie rozważania problemu rozmieszczania pomiarów wielkości hydraulicznych w powiązaniu z zagadnieniem estymacji tych wielkości opiera się na dwóch przesłankach. Pierwsza z nich to powszechne dążenie przedsiębiorstw wodociągowych do posiadania symulacyjnego modelu sieci, zaś druga to niskie nasycenie sieci wodociągowych pomiarami i obserwowane próby zmiany tej sytuacji przez instalowanie nowych punktów pomiarowych. (...)
»