Polityczne uwarunkowania

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-9
  DRUKUJ

W lipcu br. rząd rozpatrywał wnioski kilku polskich miast o poszerzenie granic kosztem sąsiadujących z nimi gmin. Gminy były zdecydowanie przeciwne. Zwracały uwagę na konsekwencje, także te związane z odszkodowaniami za przejętą infrastrukturę i czerpane z niej korzyści. Gmina Ełk zapowiedziała, że wystąpi o utracone miliony do sądu.

Nowo wybudowane urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, ujęcia wody, stacje uzdatniania, oczyszczalnie ścieków oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne i współpracujące z nimi przepompownie i zbiorniki sieciowe zwiększają wartość zarówno przyłączonych, jak i jeszcze nieprzyłączonych do sieci, niezabudowanych nieruchomości. Ten przyrost wartości może powodować naliczenie odpowiedniej kwoty w opłacie adiacenckiej. Od zwiększonej wartości nieruchomości odprowadzany jest więk [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus