Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Deszcz problemów(...)

Czy wody opadowe i roztopowe są ściekami? Jakie są konsekwencje ich niezagospodarowania? Jakie korzyści oraz ryzyko niesie za sobą wprowadzanie opłat za korzystanie z kanalizacji deszczowej? Na te oraz wiele innych pytań związanych z wodami opadowymi można było usłyszeć odpowiedzi podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”, zorganizowanej przez firmę Abrys. Na dwudniowe spotkanie (6-7 kwietnia) do W(...)
»

Analiza wpływu modernizac(...)

Przeprowadzano analizę pracy sieci wodociągowej o długości 323,6 km, która w wyniku modernizacji i remontów w okresie 1997-2014 obecnie w 80% wykonana jest z tworzyw sztucznych. Wdrożenie monitoringu natężenia przepływu i ciśnienia w głównych węzłach sieci wodociągowej pozwala na ciągłą ocenę warunków jej pracy. Jednym z ważniejszych działań podejmowanych w celu zmniejszenia strat wody jest obserwacja i analizowanie minimalnego nocnego przepływu (MNP) w obrębie moni(...)
»