Efektywna edukacja

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-9
  DRUKUJ

W Polsce głównym sposobem gospodarowania odpadami wciąż jest ich unieszkodliwienie poprzez składowanie (szacuje się, iż jest to aż 94% wszystkich powstających w naszych gospodarstwach domowych odpadów). Mimo niewielkiego udziału tworzyw sztucznych (ok. 7 – 8%) w ogólnej masie odpadów komunalnych są one bardziej widoczne niż inne ze względu na ich małą gęstość i dużą trwałość. Objętościowo mogą stanowić nawet do 30% ogólnej ilości, dlatego tak ważne jest, aby powtórnie je wykorzystywać, a nie kierować na składowisko. To z kolei wiąże się z koniecznością podniesienia świadomości ekologicznej polskiego społ [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus