Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Ewolucja tuż za rogiem(...)

Założenia zrównoważonego rozwoju nie spełniły oczekiwań i nie zahamowały wzrostu zanieczyszczeń i ilości gromadzonych odpadów. Czy wdrożenie GOZ-u zmieni oblicze europejskiej gospodarki rynkowej? Czy GOZ stanie się remedium na rosnące ilości odpadów i przyczyni się do wzrostu wykorzystania OZE? O tym przekonamy się w najbliższym czasie. Według doniesień Światowej Agencji Energetycznej (International Energy Agency – IEA), w globalnym systemie energetycznym odnotowuje(...)
»

Polska Izba Ekologii w Po(...)

20 listopada 2001 r. Rada Polskiej Izby Ekologii, na wniosek grupy inicjatywnej przedsiębiorstw-członków z terenu Poznania i Wielkopolski pojęła decyzję o powołaniu Regionalnego Poznańskiego Oddziału oraz zatwierdziła jego „Regulamin działania”. Zgodnie z nim organem opiniodawczo-doradczym Oddziału jest Rada Dyrektorów, składająca się z przedstawicieli wszystkich firm tworzących Oddział PIE. 14 grudnia ub.r. odbyło się posiedzenie 12-osobowej Rady Dyrektorów, na którym jednogłoś(...)
»