Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Dyskusji ciąg dalszy(...)

Dotychczasowe dyskusje nad wariantowymi projektami nowej ustawy o roboczym tytule „o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii” wskazują, że nadal istnieją zasadnicze różnice poglądów co do zakresu i sposobu takiej regulacji. Oczywiście byłoby lepiej mieć już obecnie projekt nowej ustawy, który byłby powszechnie akceptowany, ale sprawą bardzo pozytywną i godną podkreślenia jest fakt, że proces jej tworzenia odbywa się przy szerokiej i otwartej dyskusji. Wier(...)
»

Park międzywojnia(...)

Każda rewaloryzacja zabytkowego zespołu zieleni wymaga zbadania materiałów archiwalnych i szczegóło-wej inwentaryzacji terenu. Sprzymierzeńcem podczas przygotowań rewaloryzacji Parku im. Karola Kur-pińskiego w Poznaniu stał się jego genius loci, przez co miejsce odsłoniło swoją bogatą historię. (...)
»